sobota, 9 grudnia 2017

Z Północnego Kaukazu na MazuryROSJA / POLSKA 
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZELNIAMI

Niedawno pisałam o wrześniowej wizycie na Piatigorskim Uniwersytecie Państwowym, najlepszej uczelni językowej na południu Rosji, gdzie podziwiałam możliwości tamtejszego Centrum Języka i Kultury Polskiej. Wspominałam też też o kontaktach rosyjskiej uczelni z polskimi uniwersytetami, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie[1].

Dlatego też z wielką radością i satysfakcją przeczytam we wczorajszym komunikacie TASS[2], który podaje za służbami prasowymi kaukaskiego uniwersytetu – że uczelnia z Piatigorska otworzyła na olsztyńskim uniwersytecie Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej - „Instytut Puszkina”, jako jedyne w Polsce. 
Uroczystości związane z otwarciem na wydziale humanistycznym UMW Instytutu Puszkina odbywały się przedwczoraj i wczoraj (7 i 8 grudnia br.)

Jest to 9. już Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej, otwarte przez Państwowy Uniwersytet w Piatigorsku we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Od października 2016 r. Centra Języka i Kultury Rosyjskiej pod marką "Instytut Puszkina" zostały otwarte we Włoszech, Egipcie, Chinach, Hiszpanii, Portugalii (dwa ośrodki), Chorwacji i w Stanach Zjednoczonych.

"Centrum powstało przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej we współpracy z polskimi kolegami z Instytutu Studiów Słowiańszczyzny Wschodniej UWM"  podano komunikacie piatigorskiego uniwersytetu. Kierownikiem „Instytutu Puszkina” została dr hab. Iwona Anna Ndiaye z uniwersytetu olsztyńskiego.

Głównym zadaniem Instytutu Puszkina jest rozwój wszechstronnych i kulturalnych stosunków między Polską i Rosją, popularyzacja i upowszechnienie rosyjskiej kultury i języka za pośrednictwem różnorodnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Powstanie Centrum, uważa z kolei olsztyński uniwersytet,  otwiera szerokie możliwości testowania studentów w zakresie języka rosyjskiego, organizacji olimpiad i innych intelektualnych konkursów języka rosyjskiego, literatury i kultury, przeprowadzania kursów podwyższania kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, mieszkających i pracujących w Polsce, organizacji naukowo-metodycznych konferencji w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Centrum powstało w ramach realizacji rosyjskiego Federalnego Programu Docelowego "Język rosyjski 2016-2020" poprzez "Tworzenie i rozwój sieci partnerskiej - Instytutu Puszkina ", którego celem jest rozwój i promocja języka i kultury rosyjskiej w światowej przestrzeni edukacyjnej i edukacji w języku rosyjskim. Realizacja tego projektu została przyznana  piatigorskiemu uniwersytetowi i Państwowemu  Instytutowi Języka Rosyjskiego  im. A. Puszkina.

W uroczystości otwarcia Instytutu Puszkina w Olsztynie wziął udział rektor rosyjskiej uczelni - prof. Aleksander Gorbunow wraz delegacją Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego,  będącego partnerem merytorycznym Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM.

Duże zainteresowanie Polaków wzbudziły przedstawione przez rosyjską uczelnię   prezentacje wykładów on-line dot. rosyjskiej literatury i symboliki kultury. W ramach Dni Języka i Kultury Rosyjskiej na olsztyńskim uniwersytecie odbyły się też inne prezentacje, przygotowane przez studentów obu uczelni.  

Delegacja Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego  przedyskutowała z szefami wydziałów i instytutów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zasady i metody międzyuczelnianej współpracy akademickiej, prowadzenie konkretnych projektów naukowych i edukacyjnych w zakresie komunikacji międzykulturowej, historii i stosunków międzynarodowych.

W uroczystym powitaniu wzięli udział: prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jerzy Przyborowski,  rektor Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Aleksander Gorbunow, dziekan Wydziału Humanistycznego UWM, prof. Andrzej Szmyt, dyrektor Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, prof. Joanna Orzechowska, kierownik „Instytutu Puszkina”, dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM oraz prezes Fundacji „Borussia”, mgr Kornelia Kurowska.

Następnie odbyły się prezentacje rosyjskich partnerów i „Instytutu Puszkina”,  Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego, „Instytutu Puszkina” w Piatigorsku oraz Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM.

W ramach programu kulturalnego wystąpili studenci z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodnie przedstawiając spektakl:  „A.S. Puszkin w wierszach w piosence” oraz otworzono wystawę  „МгновенияРоссии. Dla studentów i wykładowców ISW – UWM,  prof.  Irina Fiedotowa" poprowadziła multimedialny wykład: „Pisarze rosyjscy XIX–XX w. na Kaukazie (A. Puszkin, M. Lermontow, L. Tołstoj) oraz „Symbole kultury rosyjskiej”. 
Wykład w ramach Instytutu Puszkina na UWM w Olsztynie

Następnego dnia  odbyły się prezentacje studenckie, m.in. projektów Studenckiego Koła Przekładu, projektów Koła Slawistycznego oraz spotkanie ze studentami kierunku „Komunikacja międzykulturowa w Europie”.

Odbyło się też spotkanie  delegacji piatigorskiej z dyrektorem ISW – dr hab. Joanna Orzechowską, prof. UWM oraz kierownikiem „Instytutu Puszkina” UWM – dr hab. Iwoną Anną Ndiaye, prof., UWM. W programie spotkania: omówienie projektów współpracy (wymiana semestralna, studia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa w Europie”, Program "Erasmus+", współpraca „Instytutu Puszkina” UWM oraz Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego).

Natomiast na spotkaniu dziekana Wydziału Humanistycznego UWM oraz dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych omówiono z rosyjskimi kolegami  projektów współpracy w zakresie dyscypliny historia. Cykl spotkań  zamknęły rozmowy piatigorskiej delegacji z  prorektorem UWM – prof. dr. hab. Jerzym Przyborowskim   i kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej UWM – mgr inż. Anną Matejko, podczas których omówiono projekty współpracy naukowej.

Podczas  „Wieczoru międzykulturowego”  zorganizowano spotkanie z absolwentem Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz