czwartek, 19 października 2017

500-lecie Reformacji w Szczecinie

Szczecin  i Pomorze Zachodnie mają swoją historyczną kartę w wydarzeniach sprzed 500 lat. Tu żył i pracował Jan Bugenhagen, bliski współpracownik Marcina Lutra, pierwszy kronikarz Pomorza i reformator Kościoła. 
W Szczecinie powstał też w 1554r.  znany gobelin  przedstawiający  ks dra Marcina Lutra błogosławiącego  spowinowacone rodziny książęce: pomorską i saską. Twórca tego gobelinu, Piotr Heymans w latach 1547- 1566 był w służbie pomorskiego dworu książęcego w Szczecinie. 
W Szczecinie ukazała się drukiem praca Pawła von Rode z przedmową Jana Bugenhagena, w której wyłożył on zasady nowej nauki Kościoła, przeprowadził krytykę stosunków panujących w Kościele katolickim oraz uzasadnił zmiany dokonane w obrządkach religijnych. 
Paweł von Rode objął oficjalnie w 1526 r. stanowisko kaznodziei w kościele św. Jakuba (dzisiejsza bazylika katedralna) w Szczecinie, zdecydował się odprawiać mszę w języku niemieckim i wprowadził komunię pod dwoma postaciami.Wcześniej  prowadził działalność duszpasterską pod gołym niebem.
Ostateczne zwycięstwo ruchu reformacyjnego na płaszczyźnie ogólnopaństwowej  w Księstwie Pomorskim (obecnym Pomorzu Zachodnim i Przepomorzu, po niemieckiej, zachodniej stronie Odry) przypieczętował Sejm w Trzebiatowie w grudniu 1534 r. 
Książęta pomorscy, Gryfici - Filip i Barnim - podjęli decyzję wprowadzenia nowego wyznania na terenie całego księstwa, natomiast w 1535r.  weszła w życie ogłoszona drukiem  ordynacja kościelna poprzedzona wstępem Jana Bugenhagena. 
Dla Księstwa Pomorskiego rozpoczął się tzw. Złoty Wiek Oświecenia.
Luteranizm panował na Pomorzu Zachodnim do 1945r., tj do momentu przekazania po II wojnie światowej tych ziem - Polsce. 

Ostatnim, wielkim  historycznym akordem znaczącego działania luteran w historii Kościoła - była działalność  kaznodziejska m.in. w Szczecinie i Słupsku - wybitnego teologa i etyka oraz działacza opozycji antyhitlerowskiej, straconego przez Gestapo w kwietniu 1945r we Flossenburgu - ks. dra Dietricha Bonhoeffera. 
Obecnie w Szczecinie istnieje niewielka kilkusetosobowa diaspora luteran skupiona wokół parafii św. Trójcy, do której także należę. 
Tegoroczne uroczystości reformacyjne są organizowane wspólnie przez  Kościoły reformowane Szczecina.
 https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22491516_278530169306250_1942323806380019425_n.jpg?oh=8fd7d301a16f020bb6bd561d89452ee4&oe=5A8181F2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz