wtorek, 2 sierpnia 2016

Putin u Kantora. Cz.2

 APATYTY Z KOPALNI ACRON  - OLIENIJ RUCZIEJ

Część 1:

Osiągnięcia Grupy ACRON na Półwyspie Kolskim są mi szczególnie bliskie, mogę bowiem porównać je z tym, co widziałam na własne oczy we wrześniu 2013 r., gdzie wraz z grupą polskich dziennikarzy przebywałam na zaproszenie Wiaczesława Kantora.
Trzy lata, to dużo, a zakres prac, jakie przez ten czas przeprowadzono - jest imponujący.
 
Usytuowanie kopalni Olienij Rucziej w Masywie Chibińskim
Na Półwyspie Kolskim, ok. 200 km na południowy wschód od Murmańska, w Masywie Chibińskim - ACRON wybudował przed kilkoma latami[1] nowoczesny zakład górniczo-przetwórczy koncentratu apatytowego „Olienij Rucziej”, korzystający z własnych kopalni odkrywkowych i przygotowywanej do eksploatacji kopalni podziemnej rud apatytowo-nefelinowych, zlokalizowanych w wschodnio-południowej części masywu, nieopodal miasteczka Kirowsk, nad jeziorem Umb. 
Zakłady należą do Północno-Zachodniego Kombinatu Fosforowego (АО «СЗФК»), wchodzącego w skład Grupy ACRON[2].

Podczas pobytu Władimira Putina w Wielkim Nowogrodzie, w ramach prezentacji długoterminowych inwestycji Grupy ACTON, odbywała się wideokonferencja prezydenta z kierownictwem i załogą kombinatu, podczas której prezydent pogratulował im osiągnięć produkcyjnych i wydobywczych, dając jednocześnie zezwolenie na masową eksploatację kopalni podziemnej. 
Prezydent miał okazję wydać stosowne komendy i obejrzeć na monitorze wybuch w podziemnej kopalni, odsłaniający ostateczne dojście do rudy apatytowej. 

Wejście do kopani podziemnej, stan 09.2013
Na początku przyszłego roku, planowane jest rozpoczęcie wydobywania rudy z kopalni podziemnej, całkowitą wydajność 6 mln ton rocznie rudy, kopalnia osiągnie w 2023 r. Zasoby kopalni są oszacowane na ponad 50 lat eksploatacji.

Inwestycje Grupy ACRON w „Olienij Rucziej” wyniosą w sumie ponad 1 mld USD (z wyłączeniem podatku VAT), do tej pory wydano już 900 mln USD, zaplanowane do 2026 r. inwestycje pochłoną kolejne 250 mln USD.

Drążenie korytarzy i sztolni kopalni podziemnej na jesieni 2013r.
Zakład górniczo - produkcyjny „Olienij Rucziej”, jest ewenementem. To pierwszy zakład produkcji nawozów mineralnych, wybudowany w Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach.

Pierwszy etap  obejmował  budowę zakładów przetwórczych skoncentrowanego granulatu apatytowego z rudy pochodzącej z odkrywek. Równolegle z budową i eksploatacją zakładu szykowano drugą linię dostępu do rudy w kopalniach podziemnych, co zapewni zwiększenie wydobycia do 2 mln ton rocznie.

Zakład produkuje obecnie 100 tys. ton koncentratu apatytowego i całkowicie wypełnia zapotrzebowania na surowce, potrzebne do produkcji złożonych nawozów mineralnych w zakładach chemicznych Grupy ACRON.  Zatrudnia 1,7 tys. osób, w trakcie budowy zatrudnienie dochodziło do ponad 2 tys. ludzi. Stabilne zatrudnienie dla tak wielu osób poprawia sytuację na rynku pracy w tym regionie.

„Olienij Rucziej” w ub. roku odprowadził w postaci podatków wspierających budżety na różnych poziomach administracyjnych Rosji – 1,160 mld rubli (ok. 193 mln zł). W tym do budżetu centralnego FR – ponad 817 mln rubli (ok. 136 mln zł), do budżetów regionalnych Obwodu Murmańskiego) – ponad 210 mln rubli (36 mln zł) i do lokalnych (m.i. miast Kirowsk, Apatity) – ponad 137 mln rubli (ok. 23 mln zł). 
Zachodnio-Północny Kombinat Fosforowy bierze też aktywny udział w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miast Apatity i Kirowsk oraz Obwodu Murmańskiego. M.in. poprzez składanie zamówień na prace podwykonawcze i kooperacyjne w przedsiębiorstwach regionu, kieruje też fundusze na rozwój i utrzymanie sfery społecznej (nowe osiedla mieszkaniowe, wyposażenie szpitali, szkół, przychodni, obiektów kultury, itp.). Na ten cel ACRON, w latach 2007-2015 przeznaczył dla lokalnych budżetów w regionie kwotę stanowiącą równowartość ok. 16 mln USD.

Władimir Putin rozmawiając z kierownictwem Grupy ACRON w Wielkim Nowogrodzie podkreślał z wielkim uznaniem, nie tylko tak wielkie zaangażowanie w poprawę bytowania i warunków pracy dosyć dużej grupy pracowników z GOK „Olienij Rucziej”, i w innych zakładach i fabrykach ACRON, ale też duże zaangażowanie kierownictwa zakładów ACRON w ochronę środowiska[3]
Kopalnia odkrywkowa GOK "  Olienij Rucziej" (wrzesień 2013 r.)

INNE INWESTYCJE

ACRON ma w planach zainwestowanie w port bałtycki Ust-Ługa, gdzie chce postawić portowy terminal. Plany spotkały się z aprobatą prezydenta. „W pełni popieram. Im bardziej aktywnie będziemy działać w kierunku budowy i rozbudowy własnych możliwości logistycznych, infrastruktury, tym lepiej” podsumował prezydent Putin. ACRON wykorzystuje już obszary portów w Estonii dla swoich zakładów i terminali przeładunkowych.

RYNEK WEWNĘTRZNY I CENY

Intensyfikacja rosyjskiego rolnictwa sprzyja rozwojowi przemysłu chemicznego, pracującego na jego usługi. ACRON w pierwszej połowie tego roku zwiększył dostawy nawozów mineralnych dla rolnictwa o prawie 20% do poziomu 550 tys. ton, najbardziej popularne na rynku rosyjskim są krajowe mieszanki nawozowe i amonowe azotany. Największe zapotrzebowanie na produkty ACRON jest w Obwodach: Brianskij, Orłowskij i Biełogorodskij. W 2016 r. Grupa ACRON podpisała umowy w 13 regionach Rosji na łączną dostawę 650 tys. ton nawozów mineralnych dla rolnictwa. ACRON posiada własną sieć dystrybucji "Agronova” z 11 wyspecjalizowanymi firmami typu Agro, które realizują dostawy dla rosyjski rolników i zapewniają Grupie ACRON bezpośredni dostęp do konsumentów w najważniejszych rolniczo regionach Rosji.

Ceny nawozów mineralnych na rynek krajowy są 1,8 razy niższe niż ceny nawozów przeznaczonych na export. W związku z tym, zdaniem producentów, istnieje konieczność wyrównania poziomu cen produktów. Problem ten był omawiany na spotkaniu kierownictwa Grupy ACRON i środowisk rolniczych z prezydentem Putinem w Wielkim Nowogrodzie. Putin przyznał, zna te bolączki, ale jego zdaniem ceny krajowe powinny być niższe niż w eksporcie. Niemniej jednak zgodził się na stopniowe wyrównanie cen, ale „musi to być działanie delikatne, spokojne, tak by, można było znaleźć mechanizmy wsparcia ze strony rządu dla rolników, bez szkody tej, czy innej branży”.

Putin na spotkaniu w Nowogrodzie mówiąc na ten temat, zwracał uwagę, że zmiana trendów na światowym rynku gazu i ropy naftowej, zmusza krajową gospodarkę i rząd do ustosunkowania się do tych zjawisk. Firmy z tym trendem związane tracą dochody i maleją wpływy do budżetu, jednocześnie szukają sposobu na zwiększenie własnych dochodów, rząd natomiast zwiększa utracone przychody przez podwyższania wszelkich opłat i podatków, „dlatego gdy mówimy o redystrybucji dochodów między sektorami gospodarki narodowej, to nie jest to nic nadzwyczajnego”. Kolejnym sposobem na te zjawiska jest wsparcie tych sektorów gospodarki narodowe, które są rozwojowe, jak np. rolnictwo.

Jest zrozumiale dla Putina, że „trzeba zniwelować zakłócenia, tak by interakcje między gałęziami przemysłów w gospodarce narodowej były prowadzone w sposób systematyczny, przy maksymalnym zachowaniu zasad rynkowych i prawa”. Zdaniem prezydenta jest to rozwiązanie idealne.KOMENTARZ

Polskie zacietrzewienie i piramidalna rusofobia powodują, że  wielomiliardowe  nakłady w dolarach amerykańskich wzbogacają zakłady ACRONU w Rosji i kilku innych państwach, m.in. w Chinach, Kanadzie i Estonii. Nie wzbogacają natomiast polskiego przemysłu chemicznego, pracującego na rzecz rolnictwa. A mogłyby!

Nowoczesny zakład jak „Ammiak-4” za pół mld dolarów przydałyby się Zakładom Chemicznym „Police”, które także produkują amoniak na starych instalacjach, nowy terminal w polickim porcie – także.O koncentracie apatytowym z Półwyspu Kolskiego już nie wspominając.

No, ale przecież tych naszych „pereł w koronie i sreber rodowych” nie oddamy w obce ręce, zwłaszcza, gdy te ręce są rosyjskie i żadna racjonalna współpraca między polski i rosyjskim biznesem w sektorze chemicznym nie wchodzi w rachubę.


W kopalni odkrywkowej GOT "Olienij Rucziej" we wrześniu 2013 r.


GRUPA ACRON  SA

Jeden z trzech największych na świecie i konkurencyjnych producentów nawozów mineralnych. Wiodący producent zintegrowanych pionowo nawozów wieloskładnikowych NPK w Rosji. Grupa ACRON posiada własną sieć dystrybucji gotowych produktów w Rosji i Chinach oraz własne przedstawicielstwa handlowe. Zatrudnia ponad 15 tys. pracowników w sześciu krajach świata.

Dwa olbrzymie kombinaty chemiczne oraz zakłady górniczo-produkcyjne  z własnymi kopalniami rud apatytowo-nefelinowych na Półwyspie  Kolskim w Rosji oraz zakłady chemiczne w Chinach, dają ponad 6 mln ton gotowych wyrobów. Ponad to ACRON posiada zezwolenia na poszukiwanie i eksploatację złóż o zasobach 517 mln t. KCL w Rosji i Kanadzie. Posiada też 3 terminale przeładunkowe w portach bałtyckich, o mocy przeładunkowej 5 mln ton rocznie.

Akcje i globalne kwity depozytowe Grupy ACRON  są notowane na giełdach w Londynie i  Moskwie.

Grupa ACRON jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów, Europejskiego Stowarzyszenia Importerów Nawozów i Rosyjskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.


[1] Zakłady Górniczo-Przetwórcze „Olienij Rucziej” Północno-Zachodniej Kompanii Fosforowej (Siewierno-Zapadnaja Fosfornaja Kompania - SZFK), spółki- należącej do Grupy ACRON – to unikatowy rosyjski projekt inwestycyjny, związany ze uruchomieniem nowoczesnej produkcji surowca fosforowego przy wykorzystaniu wysokich technologii. W 2006 r. uzyskano koncesje na prace wydobywcze. Dwa lata później uzyskano zezwolenie na budowę zakładów górniczo-przetwórczych, rozpoczęto ją w 2009 r. wraz z budową kamieniołomu, kopalni odkrywkowej (wyrobiska kopalni nie przekraczają 300 m głębokości), dróg, fabryki przetwórczej i koniecznej infrastruktury. Zakłady ruszyły w 2012 r. z mocą  - 1 mln t. koncentratu apatytowego rocznej, finalnej produkcji. Ten etap inwestycji pochłonął 420 mln USD. Kolejny etap (2012-2017) to uruchomienie wydobycia rudy w kopalni podziemnej i zwiększenie mocy zakładów do 2 mln t. koncentratu rocznie.  

[2] Na zaproszenie Grupy ACRON , miałam okazję osobiście zwiedzać zakłady „Oliejnij Rucziej” we wrześniu 2013 r. 


[3]  O ochronie środowiska, szczegółowiej w relacji z pobytu w GOT „Oliejnij Ruczej” we wrześniu 2013 r. , patrz: http://sophico21.blogspot.com/2013/10/olenij-ruczej-symbioza-miedzy-przemysem.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz