środa, 17 sierpnia 2016

Putin zdiagnozował rosyjskie rzeki. Cz. 1 – Rzeczywistość

GOSPODARKA MORSKA - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
ROSJA


Kraje, korzystające z sieci swoich rzek dla transportu, doceniają ten dar natury i starają się w miarę możliwości poprawiać na nich żeglowność, podnosić poziom jej bezpieczeństwa, inwestując w stosowną infrastrukturę, tabor rzeczny, systemy bezpieczeństwa. Rosja nie jest w ich gronie żadnym wyjątkiem. Ale wg prezydenta Rosji rosyjskie rzeki wymagają większej troski niż miały dotychczas.

Z rzek dla transportu wodnego korzysta 60 z 82 regonów Federacji Rosyjskiej, które są domem dla blisko 80% ludności Rosji i dają 90% PKB, przypomniał Władimir Putin podczas posiedzenia prezydium Rady Państwa  (polski odpowiednik rady gabinetowej prezydenta RP) dot. rozwoju rosyjskiej żeglugi śródlądowej, jakie miało miejsce w miniony poniedziałek (15 sierpnia) w Wołgogradzie.

ROSYJSKA SIEĆ DRÓG WODNYCH

Nowa rosyjska flota rzeczna
Gęstość sieci dróg wodnych jest w Rosji porównywalna z siecią kolejową. To jednak, nie tylko sieć transportowa o długości 100 tys. km, ale też, jak zaznaczył prezydent Rosji - środowisko rozwoju różnych gałęzi gospodarki narodowej. 
Istotną jej cechą jest „złożoność charakteru” rosyjskich rzek. Biorą one, bowiem udział w rozwiązywaniu takich kluczowych problemów w nadwodnych regionach, jak związanych energetyką, dzięki hydroenergetyce (elektrowniom wodnym); mieszkalnictwem, bowiem rzeki zawsze, od zarania dziejów przyciągały ludzi i zachęcały do osiedlania się nad nimi, z usługami komunalnymi i z rolnictwem.

Wybór Wołgogradu na spotkanie poświęcone śródlądowym drogom wodnym był celowy. „Jesteśmy dzisiaj w Wołgograd, nad brzegiem Wołgi” mówił Putin. „To nie przypadek, że jesteśmy akurat tutaj.  W programie naszego spotkania są kwestię rozwoju rosyjskich wodnych dróg śródlądowych. To bardzo ważne, i to nie tylko dla regionu nadwołżańskiego (Powołża), ale także dla całego kraju”.

Władimir Putin ma pełną świadomość znaczenia dla Rosji sieci rzek i kanałów.  Jeszcze przed pojawieniem się w Rosji kolei, służyły one przede wszystkim, jako główne szlaki handlowe i transportowe dla przewozu towarów i ludzi. „Rzeki i kanały, i dzisiaj zapewniają wielostronne kontakty między regionami i ludnością, grają ogromną rolę w budowaniu wspólnej przestrzeni gospodarczej Rosji, przyczyniają się do rozwoju współpracy międzynarodowej”, uważa rosyjskie prezydent. Dla niego, żegluga śródlądowa ma ogromny potencjał i jest bardzo konkurencyjna. Wpływają na to niskie koszty transportu, zwłaszcza na dużych dystansach, efektywność energetyczna oraz stosunkowo niewysokie koszty utrzymania dróg wodnych, chociaż, jak zaznaczył Władimir Putin, są to koszty „raczej niskie”, bo nawet przy tych niskich kosztach istnieje potrzeba alokacji pieniędzy w odpowiednim czasie.  Dla wielu regionów Rosji, co jest szalenie istotne w systemie transportowym Rosji - żegluga śródlądowa nie ma po prostu alternatywy, zwłaszcza dla dostaw ładunków w kierunkach północnych.

Z rozmów prezydenta Putina z gubernatorem Jakucji wynikało, że pojawiają się problemy z dostawami na północ, chociaż kierowane są zgodnie z harmonogramem.  Problemem jest przede wszystkim stan rzek. Nie wszystkie korzyści, wynikające z posiadania sieci wodnych dróg śródlądowych są osiągane. Jak zauważył prezydent Rosji - realizacja „Strategii Rozwoju Transportu Rosji do 2030r.” nie przebiega sprawnie i „są znaczne opóźnienia wykonania zadań związanych z transportem wodnym w porównaniu z innymi gałęziami transportu”. 

Spotkanie w Wołgogradzie zostało zwołane, by przeanalizować problemy, ustalić, co utrudnia rozwój tej gałęzi transportu w Rosji i jakie środki trzeba podjąć w przyszłości, i tej dalszej i tej niedalekiej.

OFERTA STOCZNIOWA

Rosyjski statek pasażerski żeglugi śródlądowej
Podczas spotkania w Wołgogradzie został zaprezentowany projekt nowego typu statku dla żeglugi śródlądowej. Stocznia „Lotos” w Astrachaniu, wychodząc na przeciw potrzebom zaprojektowała - statek pasażerski typu PV 300, przeznaczony do żeglugi morskiej i rzecznej. Jest to jednostka niemająca odpowiednika w historii krajowego przemysłu stoczniowego dla jednostek pasażerskich.  Statku podobnej klasy nie budowano od ponad 60 lat. Nowa jednostka, podnosi, zdaniem astrachańskich stoczniowców, żeglugę śródlądową na nowy poziom i pozwala na odrodzenie się krajowych kompetencji w przemyśle okrętowym Budowę statku zleciła Moskiewska Żegluga Rzeczna, obsługująca rzeki stolicy Rosji, jednostkę stocznia będzie budowała w kooperacji z zakładem „Krasnoje Sarmowo”, jako jeden ze statków długiej serii.

Zgodnie z życzeniem dyrektora stoczni „Lotos”, Jewgienija N. Zagorodniego, prezentacja projektu prezydentowi Rosji, stała się jednocześnie dniem rozpoczęciem budowy nowego statku pasażerskiego dla moskiewskiego armatora. 
W.Putin ogląda wystawę  poświęconą żegludze śródlądowej
W Wołgogradzie, na wystawie „Wodny transport – wyzwania dla teraźniejszości, perspektywy na przyszłość”, zaprezentowano także modele statków nowoczesnych statków rzecznych, przeznaczonych do różnych celów, które zostały zaprojektowane i znajdują się na różnych poziomach produkcji stoczni, a także wielki inwestycje na rzekach w Bagajewskogo i Niżnym Nowogrodzie, które maja poprawić ich żeglowność.
Posiedzenie Prezydium Rady  Państwa dot. żeglugi śródlądowej, 15.08.2016, Wołgograd


W posiedzeniu prezydium Rady Państwa  pod przewodnictwem prezydenta Putina uczestniczył  minister transportu FR - Maksym Sokołow i przedstawiciel prezydenta ds. transportu – Igor Lewitin, oraz  przedstawiciele branży stoczniowej, pracujący na użytek żeglugi śródlądowej, administratorzy portów rzecznych, przedstawiciele państwowej administracji morskiej oraz żeglugi śródlądowej, hydroenergetyki i inni użytkownicy rzek.
Opr. na podst. stenogramu z konferencji  
Kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/52713***

Putin zdiagnozował rosyjskie rzeki. Część 2 – „Punktowanie słabości”Brak komentarzy:

Prześlij komentarz