niedziela, 1 lipca 2018

Dzień rosyjskich Pracowników Floty Morskiej i Śródlądowej


W Rosji 1 lipca jest obchodzony Dzień Pracowników Floty Morskiej i Śródlądowej (rzecznej), marynarzy i portowców, święto ludzi, którzy wybrali jeden z najtrudniejszych, ale odważnych i szanowanych zawodów.  

Dlatego też pragnę im złożyć gratulację i życzenia z okazji ich święta.

Czynie to nie tylko jako córka i siostra kapitanów żeglugi wielkiej, którzy zawijali na polskich i zagranicznych statkach do rosyjskich portów, ale też jako polski dziennikarz, piszący na tematy związane z polską i rosyjską gospodarką morską i morskim transportem.

Tylko dzięki profesjonalizmowi, wytrwałości i specjalnemu zrozumieniu obowiązków i odpowiedzialności, rosyjska flota morska i rzeczna zapewnia komunikację między krajami i kontynentami, rozwija handel między nimi.

Marynarze i pracownicy portowi to ludzie szczególnego rodzaju, silni, zdolni docenić przyjaźń i lojalność.

Drodzy Przyjaciele i Koledzy!
Życzę Wam zdrowia i szczęścia.
Przyjmijcie słowa wdzięczności za Waszą pracę

Powodzenia i sukcesu!

С ПРАЗДНИКОМ!

Примите моe поздравления с Днем работников морского и речного флота.

В этот день чествуем тех, кто избрал одну из самых сложных, мужественных и уважаемых профессий. Это – нелегкий и опасный, но в то же время благородный и почитаемый путь.

Лишь благодаря Вашему профессионализму, стойкости и особому пониманию долга и ответственности отечественный морской и речной флот обеспечивает сообщения между странами и континентами, развивается торговля между ними.

Моряки и портовики – люди особого склада, крепкой закалки, умеющие ценить дружбу и верность.

Дорогие друзья и коллеги, 
от души желает Вам здоровья и счастья. 
Примите в этот день слова признательности 
и благодарности за Ваш труд.
Удачи Bам и успехов!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz