wtorek, 24 lipca 2018

Kaliningradzkie porty: Rosja stawia na tranzyt


W kaliningradzkim Centrum Biznesowym „Na Wyspie” (Kaiserhof Hotel) w dniach 6-7 września 2018 r. odbędzie się jubileuszowe, 10. Międzynarodowe Bałtyckie Forum Transportowe.

Forum odbędzie się, jak zapewniają prywatni organizatorzy kaliningradzkiego spotkania branży morskiej, przy wsparciu i pod egidą rządu Obwodu Kaliningradzkiego, rząd obwodu natomiast, do tego zapewnienia podchodzi z rezerwą, narzekając, ze zaproszenia do udziału w ub. roku dotarły 10 dni przed rozpoczęciem Forum. 

Bałtyckie Forum Transportowe obchodzić będzie swój jubileusz wraz z przyjaciółmi i partnerami z Rosji oraz z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec i innych krajów nadbałtyckich.

Stając się w regionie nadbałtyckim jednym z głównych wydarzeń transportowych przez te 10 lat, forum stało się platformą dyskusyjną, gdzie omawiane są najpilniejsze problemy transportowe w regionie, służy, jako dogodne miejsce spotkań profesjonalistów i miejscem aktywnej dyskusji.

Tegoroczne, Bałtyckie Forum Transportowe omawia tradycyjnie już ruch tranzytowy w regionie bałtyckim, problemy konkurencji na Bałtyku, rozwój infrastruktury transportowej i nowe projekty w sektorze transportu. W tematyce omawianej na Forum znalazły się też aspekty interakcji między portami i kolejami, sposoby poprawy efektywności procesu transportowego, usprawnienia procedur celnych, strategia rozwoju potencjału transportowego i logistycznego regionu Kaliningrad oraz całego regionu Zachodni-Północnego Rosji,

Planuje się podniesienie wiele kwestii współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu, które rezonują zarówno, z rządem obwodu, federalnym, jak i sferą biznesu.

Niezmiennie w Forum biorą udział przedstawiciele władz federalnych i regionalnych, menedżerowie i właściciele największych międzynarodowych przewoźników kolejowych, morskich, drogowych, firm zajmujących się przeładunkiem oraz właścicieli i gestorów ładunków, którzy działają w północno-zachodniej Rosji i krajach bałtyckich.

Jubileuszowe Bałtyckie Forum Transportowe odbędzie się w nowym formacie rozszerzonej dyskusji.

Dla uczestników przewidziano też wycieczkę do terminalu kontenerowy Kaliningradzkiej Kompanii Przeładunkowej.

Ramowy program Forum

6 września 2018 (czwartek)

10.00 – 10.10

Otwarcie Forum

10.10 – 12.00

Sesja plenarna: "Region Morza Bałtyckiego: nowa konfiguracja rynku transportowego":

* Strategia rozwoju portów regionu Północno-Zachodniego i normatywne inicjatywy dotyczące morskiego i rzecznego transportu; 
* Potencjał infrastruktury kolejowej w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym; 
* Kompleksowy rozwój infrastruktury transportowej w Obwodzie Kaliningradzkim;  
* Pierwsze rezultaty funkcjonowania nowego Kodeksu celnego EAES (ЕАЭС); 
* Doskonalenie współdziałania organów celnych z uczestnikami obrotu portowego i przewozów trans granicznych; 
* Perspektywy międzynarodowej współpracy Obwodu Kaliningradzkiego z krajami UE w sferze transportu; 
Atrakcyjność inwestycyjna infrastruktury transportowej; 
Rozwój Sankt-Petersburskiego Węzła Transportowego. 

12.20 -13.45

Panel 1: Przyszłość kolejowego tranzytu:

* Nowe kierunki tranzytu;     
* Tranzytowy potencjał kaliningradzkich kolei;
* Doświadczenie Białoruskiej Kolei w organizacji "elektronicznego" tranzytu na 1520 (tzw. „szerokich torach”);
* Praktyka organizacji tranzytowych przewozów kontenerowych przez Litwę; 
* Perspektywy Łotwy, jako euro-azjatyckiego państwa tranzytowego (po rosyjsku: trazitiera);  
Nowe transportowo-logistyczne usługi Kolei Kaliningradzkich, 
Możliwości centrów transportowo-logistycznych: "Kaliningrad" i "Czerniachowsk" w przeładunkach towarów na Zachód.

15.00 – 16.30

Panel 2: Porty Bałtyku: wiatr przemian:

* Rosyjski tranzyt morski: główne trendy i perspektywy; 
* Rozwój morskiej portowej infrastruktury w regionie Północno-Zachodnim; 
* Nowe usługi transportowo-logistyczne w portach basenu bałtyckiego;   
* Przeorientowanie przeładunków portowych w zależności od rynkowej koniunktury; 
* Projekt wielofunkcyjnego terminala morskiego w porcie Ust-Ługa; 
* Sposoby zwiększenia obrotu kontenerowego w portach basenu Morza Bałtyckiego; 
* Konkurencyjna przewaga Kaliningradzkiego Morskiego Portu Handlowego;  
* Interakcje na styku kolej – port; 
Multimodalne technologie poru Kłajpeda.


16.30 – 18.00

Okrągły Stół: „Nowe korytarze transportowe: w poszukiwaniu punków interakcji (wzajemności)

* Ocena skuteczności istniejących międzynarodowych korytarzy transportowych  
* Prezentacja nowych projektów.

7 września 2018 (piątek)

10:00 – 14:00

Wycieczka objazdowa, w programie zwiedzanie terminala kontenerowego Bałtyckiej Kompanii Przeładunkowej (Балтийской Стивидорной Компании)

***

Kaiserhof Hotel - Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja, 6 A

Centrum Biznesowe "Na wyspie" - Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja, 8

***

Szerzej o formowych dyskusjach i ustaleniach – po powrocie z Kaliningradu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz