sobota, 20 lutego 2016

Na przekór trudnościom - stocznia "Gryfia"GOSPODARKA MORSKA
Przemysły przyportowe
Pomorze Zachodnie
Nieodłącznym elementem obu portów morskich Pomorza Zachodniego, Szczecina i Świnoujścia, jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA (Grupa MARS Shipyards & Offshore) i mająca w obu portach swoje zakłady produkcyjne, których początki działalności sięgają lat 50-tych i 60-tych ub. wieku. Zostały one połączone we wrześniu 2013 r. w jeden organizm gospodarczy, jako spółka akcyjna. Stocznia poza remontem statków do panamaxów włącznie, zajmuje się także przebudową i budowa nowych jednostek, prowadzi remonty awaryjne i przeglądy klasowe statków. Od ponad 15 lat jest także producentem konstrukcji stalowych dla morskich przemysłów typu offshore.


Płynność finansowa - zapewniona

Miniony rok dla MRS „Gryfia”, mimo trudnej sytuacji na rynku i tendencji armatorów do ograniczania wydatków na remonty, może zapisać, jako udany. Sytuacja finansowa stoczni jest stabilna, i jak informuje zarząd stoczniowej spółki, wstępnie oszacowane wyniki finansowe wskazują, że stocznia zakończyła 2015 r. przychodami na poziomie ponad 183 mln zł, o ponad 20 mln więcej niż w 2014r. Współpraca stoczni w realizacji strategii rozwojowej Grupy MARS S&O, zapewnia jej uznanie banków i innych instytucji finansowych, co pozwala na bezproblemowe zachowanie płynności finansowej. W IV kwartale 2015 r. dochody z remontu statków przekroczyły o ponad 20% planowaną wielkość wpływów z tego tytułu.

 Pracy dla stoczni nie brakuje

W dokach stoczni remontowane są statki renomowanych armatorów, m.in.: szczeciński PŻM, Royal Wagneborg z Holandii, NORIENT z Danii, niemiecki armator KESS. Dla każdego z tych klientów MSR Gryfia remontowała w ostatnim roku po kilka jednostek. Stocznia bardzo aktywnie pozyskuje także zlecenia od nowych klientów.  W ubiegłym roku MSR Gryfia wyremontowała łącznie 231 statków różnego typu, mniej więcej tyle samo, co w 2014 r., nie mniej jednak, przychody z tego segmentu działalności były wyższe niż rok wcześniej. Wpłynęły na to bardziej skomplikowane prace remontowe, o wyższej wartości.

Stocznia podpisała w ub. roku podpisała kontrakt z firmą “K” line European Sea Highway Servicess GmbH (KESS) na montaż czterech scrubberów należących do tego armatora. Jest to pierwszy kontrakt dla stoczni na montaż tego rodzaju urządzeń. Zostaną one zamontowane na statkach do przewozu samochodów. Kontrakt stanowi kontynuację współpracy pomiędzy obiema firmami. Latem roku ubiegłego remont przeszły trzy inne jednostki należące do tego armatora. Obecnie trwają prace na jednostce Elbe Highway. Montaż instalacji odsiarczania spalin podyktowany jest zmianą przepisów dotyczących czystości spalin od roku 2015 dla statków operujących w rejonie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.    

 Wprawdzie dotkliwy kryzys na rynku offshore, wywołany niskimi cenami ropy jest dosyć odczuwalny, to jednak MSR Gryfia pozyskuje nowe kontrakty również w tym segmencie rynku. W ostatnim czasie stocznia wynegocjowała dwa intratne zlecenia. Trzy kontenery offshore, które powstaną w stoczni, będą częścią projektu Ormen Lange / Nyhamna Extension Project, a ich końcowymi odbiorcami będą firmy ABB i SHELL.

Z kolei na zlecenie fabryki BMO, MSR Gryfia wykona konstrukcję typu Lower Jack, która trafi na farmę wiatrową Race Bank na Morzu Północnym.  

- Kontrakt ten jest przykładem dobrej współpracy stoczni z sąsiadującą z nią fabryką BMO. Powyższe kontrakty są najlepszym dowodem na to, iż klienci postrzegają stocznię MSR „Gryfia”, jako wiarygodnego partnera biznesowego – uważa Paweł Porzycki, dyrektor ds. marketingu MSR „Gryfia”.

W dniach 18-21 kwietnia u.br. w Świnoujściu odbył się załadunek pierwszego poziomu modułu L0 mieszkalnego platformy Ivar Aasen w Norwegii.  Moduł o wadze 250T i wymiarach: długość 26 m, szerokość 18 m, wysokość 9 m składał się z kilku pomieszczeń technicznych, których wyposażenie w przyszłości stanowić będą urządzenia do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji części mieszkalnej platformy.  Prace stalowe na konstrukcji trwały od października 2014 roku do kwietnia 2015 roku.

Uznanie klientów

Niemiecki armator Reederei Hermann Buss GmbH & Cie KG, który regularnie współpracuje ze stocznią, nominował ją w ubiegłym roku do tytułu „Supplier of the Year” (Dostawca roku) wraz ze stosownym certyfikatem, potwierdzającym wysoką ocenę kompetencji spółki.

Nominacje przyznawane są przez gremium ekspertów armatora, a następnie wyróżnieni kandydaci otrzymują certyfikat potwierdzający uznanie firmy.  

- Bardzo cieszy nas wyróżnienie przyznane Stoczni przez naszego klienta, firmę Reederei Hermann Buss. Tego typu wyróżnienia są najlepszym dowodem na to, iż  starania całego naszego zespołu są pozytywnie odbierane i doceniane przez armatorów, dla których pracujemy – uważa dyr. Paweł Porzycki - Mamy jednocześnie nadzieję, że przyznany nam tytuł „Supplier of the Year” pomoże nam przekonać do lokowania zleceń w naszej stoczni  innych armatorów, dla którzy cenią sobie , jakość i doświadczenie w branży – dodaje.   - Reederei Hermann Buss to nowoczesna firma o długiej tradycji w międzynarodowej żegludze. Od siedmiu pokoleń należy do rodziny Buss. Flotę przewoźnika tworzy około 70 jednostek różnego typu, są wśród nich m.in. kontenerowce, wielozadaniowe drobnicowce oraz statki do żeglugi przybrzeżnej. Poza eksploatacją statków, grupa poprzez firmę BussData zajmuje się także programami informatycznymi, które wspomagają działalność armatorów, a także obsługą charterową statków.

 Doskonalenie usług

W sierpniu 2015 r. MSR Gryfia uzyskała certyfikat Systemu Kwalifikowania Achilles, potwierdzającego normy produktów i usług dla przemysłu naftowego. System powstał z myślą o obiektywnej ocenie dostawców produktów i usług głównie dla przemysłu naftowego w Norwegii i Danii. Pozwala on usługobiorcom na redukcję kosztów pozyskiwania nowych kontrahentów, podwykonawców i dostawców usług i produktów, poprzez zewnętrzne ich certyfikowanie oraz rejestrację w Systemie Kwalifikacji Achillesa. Jednymi z najbardziej znanych uczestników „Achillesa” są m.in. firmy takie jak: Aibel AS, Aker Solutions, ConocoPhillips, Dong Energy, Statoil.  

Stocznia  uzyskała także w ub. roku koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, uprawniającą do produkcji na potrzeby polskiej Marynarki Wojennej. Tym samym  stocznia potwierdziła gotowość do udziału w realizacji projektów związanych z modernizacją i rozbudową floty polskiej marynarki wojennej. Stocznia przeszła złożoną weryfikację, sprawdzającą przygotowanie stoczni do realizacji projektów specjalnych. Pozytywną opinię dot. wydania MSR Gryfii koncesji na obrót materiałami i technologiami pochodzenia wojskowego, wydali m.in. minister gospodarki, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendant wojewódzki Policji w Szczecinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymana koncesja będzie obowiązywała przez 50 lat.  
Opublikowano
"Namiary na morze i handel" (Polska)
Nr 2/2016, styczeń
Str.10-11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz