piątek, 8 marca 2013

Polska w budowie (cz.1) - gazociągi

Opozycyjny klub parlamentarny - Prawo i Sprawiedliwość - złożył wniosek o votum nieufności wobec rządu, bowiem wg PiS i prezesa tej partii - Jarosława Kaczyńskiego - Polska jest w ruinie i stacza się w przepaść. Przed chwilą okazało się w parlamencie, że wniosek pa, PiS nie uzyskał aprobaty dla swoich poglądów u większości posłów. 
Z tej okazji udostępniam kilka artykułów jakie przygotowałam  dla  dwutygodnika  Krajowej Izby Gospodarki Morskiej "Namiary na morze i handel". Dzisiaj się właśnie ukazują drukiem. 
Zaprzeczają one mniemaniu PiS i prezesa Kaczyńskiego, że Polska jest w ruinie. Wg tego co widać gołym okiem - Polska jest w budowie, i to intensywnej.Polska jest nierównomiernie zaopatrywana w gaz. Są obszary, na których brakuje dostępu do sieci gazociągowej. Takim obszarem ubogim w gazociągi jest m.in. Pomorze Zachodnie. Sytuację mocniej unaocznił budowany w Świnoujściu portowy terminal dla odbioru gazu skroplonego (LNG). Inwestycja ta wpłynęła na konieczność rozwoju krajowej sieci gazociągów w tym regionie, zwłaszcza na wzdłuż polskiego wybrzeża i zachodniej granicy. Istnieje też potrzeba zintegrowania połączeń polskiej sieci z europejskim systemem przesyłowym.

Zarządcą sieci gazowniczej w Polsce jest Gaz –System i na tej spółce spoczywa obowiązek gazowych inwestycji w kraju. Zgodnie z planami spółki, będzie ona w tym roku realizować program budowy 1 tys. km gazociągów w północno-zachodniej i centralnej Polsce. Mają one być gotowe do końca przyszłego roku.

- W ciągu dwóch ostatnich lat udało nam się oddać do eksploatacji ponad 260 km nowych gazociągów przesyłowych. Dlatego też w kolejnych latach zamierzamy kontynuować przyjętą strategię wzmacniania wewnętrznej infrastruktury przesyłowej i tworzenia alternatywnych możliwości transportu gazu z zachodu i południa Europy – przyznaje Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu[1]. Przy okazji zapowiada: - W 2013 r. zapadnie ostateczna decyzja czy podejmiemy się budowy połączeń gazowych z Litwą i Słowacją. Na razie są kontynuowane analizy i studia wykonalności dla połączeń transgranicznych.

Dla prawidłowego funkcjonowania portowego terminalu LNG w Świnoujściu najważniejsze są trzy magistrale gazowe: Świnoujście – Szczecin oraz Szczecin-- Gdańsk i Szczecin - Lwówek. Prezes Gaz-Systemu nie ukrywa: - Zamierzamy aktywnie angażować się w projekt wspieranego przez Unię Europejską tzw. gazowego korytarza północ-południe, który połączy budowany obecnie terminal LNG (skroplonego gazu) w Świnoujściu, przez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, z planowanym terminalem w Chorwacji na wyspie Krk. W tym celu planujemy wybudować w latach 2014-2017 prawie 940 km kolejnych gazociągów przesyłowych. Wartość tych inwestycji szacujemy obecnie na 4,5-5 mld zł.

Wszystkie trzy magistrale są w budowie na różnym poziomie zaawansowania. Tłocznia gazu ziemnego w Goleniowie

Wcześniej, w 2011 r. ukończona została budowa nowej tłoczni gazu ziemnego w Goleniowie, która umożliwi transport gazu z terminalu LNG oraz przesył zwiększonych ilości gazu w północno-zachodniej Polsce. Koszt inwestycji wyniósł  14, 23 mln euro (w tym dofinansowanie z EEPR[2] – 7,11 mln euro).

Goleniowska tłocznia, wraz z gazociągiem Świnoujście-Szczecin ma szansę w przyszłości stać się elementem planowanego energetycznego korytarza Północ-Południe i połączyć terminal LNG z planowanym gazoportem (terminal Adria) w Chorwacji.


Gazociąg Świnoujście-Szczecin

Gazociąg ma mieć docelowo 80 km (Ø 800mm) i będzie przebiegał przez pięć powiatów woj. zachodniopomorskiego, łącząc terminal LNG z tłocznią i siecią przesyłową w Goleniowie. Prowadzone są już prace ziemne, zakończenie inwestycji jest przewidziane na ten rok. Inwestor oszacował koszty budowy gazociągu na 85,76 mln euro (z EEPR – 42,89 mln euro).Przy czym zakłada, że pozwoli on na przesyłanie gazu, nie tylko do polskich odbiorców w Polsce północno-zachodniej, ale też na rynki Szwecji i Danii po planowanym połączeniu polskiej sieci z duńskim systemem gazowym przez Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe).

Rury gazociągu, wykonane przez konsorcjum polsko-słowackich firm, których liderem jest FERRUM SA, kosztować będą ok. 37,2 mln zł (netto).


Gazociąg Szczecin-Gdańsk

Kolejnym istotnym gazociągiem dla terminalu LNG w Świnoujściu jest gazociąg Szczecin – Gdańsk o długości 265 km (Ø 700mm). Będzie on budowany etapowo, roboty na odcinkach II-IV (od Karlina do Wiczlina) prowadzić będzie konsorcjum firm, których liderem jest ZRUG z Zabrza. Wartość robót została oszacowana na 223,8 mln zł (netto). Odcinek I (Płoty-Karlino) gazociągu wykona Nafta-Gaz-Serwis S.A za 49,925 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wyniesie ok. 929,2 mln zł. (z czego wsparcie UE w ramach POIiŚ – 226,88 mln zł.). Zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji przewidziane jest w IV kwartale 2013 roku.

Gazociąg ten jest istotny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju w sytuacjach nierytmicznych dostaw gazu z importu (Białoruś, Ukraina) czy długotrwałej zimy. Prowadzi, bowiem bezpośrednio z terminalu LNG w Świnoujściu do podziemnych magazynów gazu (Kosakowo) budowanych obecnie przy wsparciu unijnych funduszy.


Gazociąg Szczecin-Lwówek

Trzeci z istotnych gazociągów dla portowego terminalu LNG w Świnoujściu jest połączenie Szczecin –Lwówek o długości 188, 3 km (Ø 700mm), przebiegające wzdłuż zachodniej granicy polski przez trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i małopolskie. Główną zaletą tego gazociągu będzie przesyłanie gazu z nowego punktu dostaw, jakim będzie gazoport do odbiorców w centralnej Polsce.  

Gazociąg zbuduje spółka ZRUG z Poznania a roboty podzielona na dwa odcinki Szczecin – Gorzów Wlp. (117,5 km). I Gorzów – Lwówek (77,55 km). Umowa z Gaz-Systemem została podpisana w połowie ub. roku. Koszt budowy wyniesie 647,02 mln zł (z POIiŚ – 221,07 mln zł). Inwestor uzyskał też wszystkie potrzebne zezwolenia, podpisał umowę o nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie tej inwestycji przewidziano na luty 2014 r. 


***

Mimo licznych perturbacji z budową terminalu gazowego LNG w Świnoujściu, dosyć sprawnie idzie budowanie związanego z nim systemu przesyłania gazu. Gaz-System ma nadzieję na stworzenie europejskiej magistrali gazowej Północ-Południe skorelowanej z gazociągiem Nabucco, co jest pewnego rodzaju przedsięwzięciem dosyć ryzykownym, bowiem jak na razie gazociąg ten poza fazy rozmów – nie wyszedł i jego budowa jest raczej enigmatyczna. Natomiast na jego miejsce realnie powstaje gazociąg South Stream (Południowy Potok), sztandarowa inwestycja Gazpromu, który ze strony Gaz-Systemu jest w planach – lekceważony.
[i] Wypowiedzi Jana Chadama, prezesa Gaz-System dla WNP.PL (27.12.2012r.)
[ii] EEPR - Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz