środa, 3 stycznia 2018

Dobre wieści na rozpoczęcie rokuKolejny rok postanowiłam rozpocząć samymi dobrymi wieściami, chociaż wybór jest nader subiektywny, zgodny z moimi zainteresowaniami zawodowymi.

Dworzec w Kaliningradzie
PIERWSZA – KOLEJĄ DO KALININGRADU
Za dwa dni, 5 stycznia wyruszy rano w pierwszy testujący kurs - pociąg z Kaliningradu do polskiego Braniewa. Tam pasażerowie przesiądą się do pociągu polskich Przewozów Regionalnych. Przesiadka związana jest z różną szerokością torów w obu krajach. Skład będzie się po drodze zatrzymywać w Elblągu, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym i Sopocie. Końcową stacją będzie Gdynia.

Połączenie uruchamia kaliningradzka spółka Pasażerska Kolej Podmiejska. Wznowienie połączenia kolejowego relacji Kaliningrad - Mamonowo - Braniewo - Gdańsk - Gdynia jest wprowadzone głównie z myślą o mundialu, Trójmiasto liczy jednak, że zostanie ono utrzymane. Rosjanie chętnie przyjeżdżają do pomorskiej aglomeracji na zakupy i w celach turystycznych. W pierwszym półroczu 2017 r. przyjechało do Polski ponad 1,1 mln Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego. Zrobili oni w naszym kraju w ub. roku zakupy o wartości ok. 500 mln zł. Od lat z reguły odwiedzają przede wszystkim Pomorze, dlatego władze Gdańska i Gdyni liczą, że połączenie kolejowe z Kaliningradem zostanie utrzymane.

W piątek 5 stycznia br. pociąg z dworca Jużnyj w Kaliningradzie o godz. 7:57 (czasu rosyjskiego) na granicy w Mamonowie będzie o godz. 8:37(czasu polskiego). Polska Straż Graniczna i Służba Celna skontrolują pasażerów w Braniewie, dokąd planowo pociąg ma dojeżdżać o godz. 8:45 czasu polskiego. Tam czeka podróżnych przesiadka do polskiego pociągu. W Gdańsku skład zatrzyma się o godz. 11:27, a w Gdyni o godz. 11:55.

Tego samego dnia skład wyjedzie z Gdyni o godz. 17:19, a według rozkładu pojawi się w Kaliningradzie o godz. 22:28.

Ceny biletów są tanie. Z Kaliningradu do Braniewa bilet będzie kosztował 89 rubli, czyli ok. 5,50 zł. Po przesiadce bilet będzie można kupić u polskich konduktorów, cena biletu do Gdańska i Sopotu to 27,60 zł, do Gdyni 29,20 zł.  

Więcej szczegółów na temat rozkładu połączeń Kaliningrad-Trójmiasto zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Jak na razie rozkład jazdy jest dostosowany do potrzeb mieszkańców rosyjskiego obwodu, natomiast brak jest porannych wyjazdów z Polski do Kaliningradu.

Półtora roku temu, w lipcu 2016 r. rząd PiS zawiesił mały ruch graniczny (bezwizowy) między województwem pomorskim i warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim, powołując się na „względy bezpieczeństwa”. W efekcie ruch cudzoziemców na granicy polsko-rosyjskiej granicy spadł o 34 proc. Rosjanie jednak, mimo wielu utrudnień, zaczęli występować o polskie wizy.Rosyjski medal z foką obrączkowaną
DRUGA – NOWE OBSZARY CHRONIONE NA BAŁTYKU
Dosłownie w ostatnich dniach grudnia ub. roku rząd rosyjski na powierzchni 14 tys. hektarów akwenów wschodniej części Zatoki Fińskiej – na wyspach i przyległych wodach wewnętrznych i terytorialnych Bałtyku – utworzył rezerwat przyrody o nazwie „Wastok Fińskogo Zaliwa” (Wschód Zatoki Fińskiej).  Rezerwa składa się z dziewięciu wydzielonych sektorów należących do gmin miejskich Wyborg i Kingisepp w Regionie Leningradzkim.

Utworzenie rezerwatu pozwoli na zachowanie wzorcowych ekosystemów wysp wschodniego Bałtyku, w regionie o intensywnej eksploatacji. Decyzja rosyjskiego rządu daje podstawę prawną do podjęcia specjalnych środków w celu ochrony ekosystemów i obiektów w rezerwacie przyrody.

Wniosek został złożony przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska zgodnie z Ustawą Federalną „O Specjalnie Chronionych Obszarach Przyrody”.

Utworzenie Państwowego Rezerwatu Przyrodniczego Ingermanlandzkiego w obwodzie leningradzkim zostało zatwierdzone zgodnie z „Planem wdrażania koncepcji rozwoju obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, o znaczeniu federalnym, do 2020 r.”. (Zatwierdzonym przez rządową dyrektywę nr 2322-r z 22 grudnia 2011 r.) oraz w związku z uznaniem roku 2017 - za rok środowiska w Rosji (zatwierdzony przez rządową dyrektywę nr 1082-r z dnia 2 czerwca 2016 r.).

Biorąc pod uwagę propozycje otrzymane podczas publicznej dyskusji, nazwa rezerwatu została zmieniona na Rezerwat Przyrody „Wostok Finskogo Zaliwa” Nazwa odzwierciedla lokalizację rezerwatu.

Utworzenie rezerwatu ma na celu zachowanie kompleksów przyrodniczych wysp wschodniego Bałtyku dla ochrony miejsc o największej koncentracji ptaków migrujących i piskląt gatunków wodnych i typowego tam ptactwa, jak również miejsc zbierania się i żerowania fok szarych i foki obrączkowanych, miejsc tarła cennych dzikich ryb i zachowania różnorodności biologicznej na wyspach, w tym zachowanie rzadkich i ginących gatunków flory i fauny oraz stworzenie warunków dla turystyki edukacyjnej.

Specjalne środki ochrony wysp w obrębie rezerwatu przyrody zapewnią ochronę populacji foki obrączkowanej w Zatoce Fińskiej, która obecnie wynosi nie więcej niż sto osobników.

Materiały wszechstronnego przeglądu ekologicznego, a także inspekcja obszaru, który stanowił podstawę do wyznaczenia federalnego rezerwatu obszarów chronionych przyrodniczo, przeszły publiczne przesłuchania i otrzymały pozytywną opinię w państwowym raporcie środowiskowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz