piątek, 10 listopada 2017

Co Putin myśli o APEC


Przed wyjazdem do Wietnamu na 25. jubileuszowy szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku” (APEC) [1] w mieście Da Nang [2], Władimir Putin, w osobistym artykule podzielił się refleksjami na jego temat.

Przetłumaczyłam i prezentuję ten prezydencki artykuł specjalnie, dedykując go autorom i redaktorom publikacji wydawanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  oraz przez „Intersection” - think tank i platformę informacyjną, działające pod egidą Centrum. 
Zwłaszcza młodemu rosyjskiemu analitykowi Antonowi Barbaszinowi, który 1 listopada, analizując wystąpienie Władimira Putina podczas tegorocznych obrad Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj, w artykule pod wymownym tytułem „Putinowska polityka zagraniczna w impasie… Do wyborów!”, dowodzi, że „w obliczu wyborów prezydenckich polityka zagraniczna Rosji została wstrzymana”. 
Z artykułu prezydenta Putina wynika zupełnie co innego.

***

WŁADIMIR PUTIN 
XXV Szczyt APEC: 
razem do dobrobytu i harmonijnego rozwoju


Wkrótce, 10 i 11 listopada, w Da Nang odbędzie się jubileuszowy – 25 szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Wysoko oceniamy forum APEC, za to, że zapewnia wszystkim jego uczestnikom szerokie możliwości wzajemnego porozumienia się i uzgadniania stanowisk w różnych problemach: gospodarczych, społecznych, ekologicznych i humanitarnych. Nasze kraje starają się oddziaływać na siebie na kanwie pryncypiów: konsensusu i dobrowolności, wzajemnego szacunku i gotowości do kompromisów niezależnie od politycznej koniunktury. Właśnie w tym przejawia się unikalny, partnerski duch APEC.

Rosja, jako największa potęga Euroazji, z rozległym dalekowschodnim terytorium, posiadającym znaczący potencjał – jest zainteresowana w pomyślnej przyszłości regionu Azji i Pacyfiku i w tym, by zapewnić mu stały, kompleksowy wzrost na wszystkich jego przestrzeniach. Za kluczowe narzędzie realizowania tego zadania uważamy skuteczną integrację gospodarczą na zasadach otwartości i wzajemnych korzyści, na podstawie uniwersalnych zasad Światowej Organizacji Handlu.

Wspieramy ideę kształtowania w regionie Azji i Pacyfiku strefy wolnego handlu. Widzimy w tym praktyczny interes, możliwość wzmocnienia pozycji na dynamicznie rozwijających się rynkach Azji i Pacyfiku. Podkreślam - w ciągu ostatnich pięciu lat udział gospodarek APEC w handlu zagranicznym Rosji wzrósł z 23 do 31%, a w eksporcie – z 17 do 24%. I na tym nie zamierzamy poprzestać.

Bezsprzecznie, znaczący, o dużej skali projekt utworzenia strefy wolnego handlu z APEC, musi być realizowany z uwzględnieniem zdolności i doświadczenia kluczowych integracyjnych formatów AiP (ATP) i Eurazji, w tym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w której Rosja  współpracuje z Armenią, Białorusią, Kazachstanem i Kirgizją. Nasz związek rozwija się dynamicznie, i jesteśmy gotowi do budowania relacji ze wszystkimi zainteresowanymi krajami i organizacjami. Wietnam, który gości obecne forum, stał się pierwszym państwem APEC, związanym umową o strefie wolnego handlu. W rezultacie nasze obroty znacznie wzrosła, stał się bardziej zdywersyfikowane.

Niedawno zakończyły się negocjacje w sprawie umowy o współpracy handlowo- gospodarczej z Chinami. Rozpoczęły się negocjacje z Singapurem, opracowujemy możliwość zawarcia umowy o wolnym handlu z ASEAN.

Chciałbym koniecznie oddzielnie podkreślić naszą ideę stworzenie Wielkiego Partnerstwa Euroazjatyckiego. Proponujemy kształtować je na bazie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i chińskiej inicjatywy "Jedna strefa – jedna droga" (Один пояс – один путь). Podkreślam, jest to elastyczny, nowoczesny projekt, z otwartym wstępem dla innych uczestników.

Podstawa skutecznej integracji powinna opierać się na kompleksowym rozwoju infrastruktury, w tym transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Dziś Rosja aktywnie modernizuje morskie i lotnicze porty na Dalekim Wschodzie, rozwija transkontynentalne linie kolejowe, buduje nowe linie przesyłu gazu i ropy. Jesteśmy nastawieni na realizację dwustronnych i wielostronnych projektów infrastrukturalnych, które zwiążą nasze gospodarki i rynki. Mam na myśli -  energetyczne „superkoło” (super ring), łączące Rosję, Japonię i Republikę Korei, czy też połączenie transportowe między Sachalinem a Hokkaido.

Szczególną uwagę zwracamy na integrację syberyjskich i dalekowschodnich terytoriów w system powiązań gospodarczych z regionem Azji i Pacyfiku Te działania obejmują szereg środków, mających na celu zwiększenie inwestycyjnej atrakcyjności naszych regionów, osadzanie rosyjskich przedsiębiorstw w międzynarodowych łańcuchach  produkcyjnych (wytwórczych) .

Dla Rosji - rozwój Dalekiego Wschodu jest narodowym priorytetem XXI wieku. Chodzi o stworzenie w regionie "obszarów wzrostu", opanowanie w szerokiej skali bogactw naturalnych i wsparcie zaawansowanych technologicznie branż, chodzi o inwestycje w kapitał ludzki, edukację i opiekę zdrowotną, kształtowanie konkurencyjnych ośrodków naukowo-badawczych.

Mamy nadzieję, że zagraniczni partnerzy – przede wszystkim z gospodarek APEC – będą aktywnie przyłączać się do realizacji tych programów i projektów. Tym bardziej, że zagraniczni uczestnicy corocznego Wschodniego Forum Gospodarczego we Władywostoku mogli upewnić się już o perspektywach i realizmie naszych planów.

Tak samo poważnie podchodzimy do zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesy integracji gospodarczej w ramach APEC, do wsparcia przedsiębiorczości kobiet, a także młodzieżowych firm (start up). Szczególną wagę przywiązujemy, oczywiście, do wzmocnienia działań humanistycznych, rozszerzenia kontaktów w dziedzinie nauki i edukacji. A w perspektywie – do kształtowania wspólnej przestrzeni edukacyjnej w regionie Azji i Pacyfiku, której, jednym z centrów mógłby stać się Dalekowschodni Uniwersytet Federalny.

Najważniejszym zadaniem, współbrzmiącym dla naszej dynamicznej epoki jest, jak uważamy, nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wspierania innowacji. W związku z tym Rosja przedstawiła szereg inicjatyw tematycznych. Mam na myśli unifikację zasad gospodarki cyfrowej i handlu, harmonizację krajowych norm technicznych, uzgodnienie strategii tworzenia zaawansowanych technologicznie rynków, tworzenie jednolitego pojęciowego - aparatu dla cyfrowej przestrzeni. Poznaliśmy już partnerów z doświadczeniami w zakresie świadczenia usług dla ludności w formie elektronicznej. Poza tym proponujemy rozpocząć w ramach APEC doradztwo w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony programów komputerowych.

Jeszcze jedno wyzwanie, które wymaga wspólnej reakcji wszystkich partnerów w regionie Azji i Pacyfiku - to zapobieganie i likwidacja skutków katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka wypadków, epidemii i pandemii.

Trzeba, oczywiście, wspólnie zajmować się sprawami bezpieczeństwa żywnościowego. Myśleć o tym, jak zapewnić szybko rosnące zapotrzebowanie regionu na zdrowe produkty spożywcze wysokiej jakości. Rosja zajmuje czołową pozycję w świecie pod względem eksportu zbóż, olejów roślinnych, ryb i wielu innych towarów. Liczymy, że staniemy się wiodącym dostawcą ekologicznie czystej żywności dla naszych sąsiadów w regionie Azji i Pacyfiku, dlatego też, podejmujemy działania w celu zwiększenia produkcji rolnej, zwiększenie jej wydajności.

Jesteśmy ukierunkowani na konkretne rozmowy we wszystkich tych sprawach  podczas zbliżającego się szczytu w Da Nang.

Jestem pewien, że razem możemy poważnie przystąpić do rozwiązywania zadań, zmierzających do celu, jakim jest zapewnienie trwałego, zrównoważonego, harmonijnego rozwoju naszego wspólnego regionu i jego dobrobytu.

Rosja jest gotowa do takiej współpracy.


Władimir Putin
Moskwa, 8 listopada 2017 r.Tłumaczenie własne tekstu wg oryginału w jęz. rosyjskim
XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию
***

Dzisiaj rano (10.11.2017)  Władimir Putin  przybył do Da Nang

[1] APEC - Asia-Pacific Economic Co-operation, (pol. - Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku). luźny układ integracyjny dot. współpracy gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku, powołany w 1989 r. w Canberze podczas nieformalnego spotkania 6 państw członkowskich ASEAN i Australii, Nowej Zelandii, Kanady, USA, Japonii i Korei Południowej. Sekretariat APEC został utworzony w 1993 roku i znajduje się w Singapurze. Szczyt APEC organizowany jest corocznie od 1993. Rosja wstąpiła do APEC w 1998r. Podstawowym osiągnięciem APEC jest znaczący wzrost wymiany towarowej oraz przypływu inwestycji w obrębie APEC. 
[2] Đà Nẵng - miasto w środkowym Wietnamie, nad Morzem Południowochińskim. Jedno z pięciu miast wydzielonych na prawach prowincji, największy port morski w tej części kraju. W okresie kolonialnym miasto nosiło nazwę Tourane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz