czwartek, 10 marca 2016

Azjaci przejmują niemieckie stocznie bałtyckie

GOSPODARKA MORSKA
PRZEMYSŁ OKRĘTOWY
NIEMCY

Stocznia w Rostoku
Klub Prawa i Sprawiedliwości Zachodniopomorskiego Sejmiku Samorządowego chciałby zwołać nadzwyczajną sesję poświęconą wyłącznie problemom gospodarki morskiej i odbudowie przemysłu stoczniowego. Partia potrzebuje wsparcia dwóch radnych spoza PiS. Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chwali się projektem ustawy wspomagającej przemysł okrętowy w Polsce. Wszyscy politycy PiS mają nadzieje, że nasz kraj znowu stanie się ważnym graczem na rynku stoczniowym.

Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi, a szczególnie Meklemburgia - Pomorze Przednie, graniczące bezpośrednio z województwem zachodniopomorskim, od dobrych kilkunastu lat stają na głowie, by utrzymać swoje stocznie przy życiu, podejmując działania, które w Polsce nie miałyby nawet racji bytu. Niemcy z dobrze zorganizowaną gospodarką, dobrze umiejący liczyć, starają się wspólnie – prywatny biznes, władze landowe i federalne - szukać dla tych stoczni optymalnych rozwiązań.

Stocznie północnych Niemiec dawno nie są już w niemieckich rękach.  W Meklemburgii Pomorzu Przednim stocznie sprzedano rosyjskiemu biznesowi (Nordic Yards), który gwarantował moce przerobowe, ale kiedy portfel zamówień zaczął się kurczyć z powodu  ograniczenia zamówień rządowych i nasyceniu potrzeb na nowe jednostki budowane zagranicą dla Rosji, przed tymi stoczniami znowu zarysowała się niejasna przyszłość. Systematyczny spadek strategicznych zamówień groził stoczniom zwolnieniem blisko 1,4 tys. pracowników.

Ale jak się okazuje, tradycje budownictwa okrętowego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim będą nadal kontynuowane, ich produkcja zostanie ukierunkowana na budowę statków wycieczkowych - tzw. cruise'ów.

 2 marca br. w Hamburgu
została podpisana umowa kupna
stoczni w Wismarze, Rostoku i Stralsundzie,
należących do Nordic Yards
(rosyjskiego biznesmena Witalija Jusufowa)
nowemu inwestorowi strategicznemu
Malaysia’s Genting Group - Genting Hong Kong.
Transakcja kupna trzech bałtyckich stoczni przez Azjatów
opiewa na łączna kwotę 230,6 mln euro (ok. 250,7 mln USD).


Nowy inwestor gwarantuje budowę dla własnych firm żeglugowych jednostek typu: Star Cruises, Dream Cruises, luksusowych statków pasażerskich Crystal Cruises oraz jednostek wycieczkowych dla Norwegian Cruise Lines.

Genting Hong Kong jest spółką holdingową Grupy Geting Malaysia, z siedzibą w Hong Kongu i biurami na Bermudach, specjalizuje się w turystyce morskiej, jej marką jest Star Cruises, firma żeglugowa powołana w 1993 r. Posiada także 28% udziałów w Norwegian Cruise Line, w sumie dysponuje obecnie flotą 18 cruise’ów i jest trzecim armatorem floty wycieczkowej na świecie.  

W ciągu najbliższych kilku tygodni, po obowiązującej kontroli umowy przez organy niemieckiej administracji, nastąpi ostateczne przejęcie stoczni i ich działalność gospodarcza zostanie przeniesiona do Genting Hong Kong.

W ciągu 10 dni, po przeniesieniu aktywów i pracowników, rozpoczną się rozmowy ze stoczniowcami dot. nowego układu zbiorowego. Zostaną też zrealizowane wszystkie zobowiązania tych stoczni wobec klientów, obowiązujące stocznie do końca 2017 r.

Wcześniej Grupa Genting wykupiła 100% udziałów w stoczni Lloyd Werft w Bremerhaven, tym samym przejmując cztery stocznie w północnych Niemczech.

Szefostwo Genting Hong Kong uzasadnia swoje zakupy szybkim rozwojem turystyki morskiej, zwłaszcza w Chinach, który doprowadził do wysokiego wzrostu zainteresowania i to w skali globalnej – ofertami rejsów wycieczkowych. Co w konsekwencji stwarza potencjalne ryzyko braku możliwości znalezienia odpowiednich stoczni budujących statki wycieczkowe w rozsądnych cenach, koniecznych Grupie Geting do realizacji 10-letniej strategii rozbudowy floty pasażerskiej w trzech kategoriach wycieczkowych: Crystal Cruises, Dream Cruises i Star Cruises.

Terminal  wycieczkowców w Rostock - Warnemuende
Dlatego też zdecydowano się w Grupie Genting na kupno i posiadanie własnych, europejskich stoczni, co pozwoli usprawnić projektowanie i zarządzanie ujętej w planach floty cruise’ów.

Przejmując na przełomie 2015 i 2016 r. dwa niemieckie przedsiębiorstwa Lloyd Werft Bremerhaven AG i Lloyd Investitions- und Verwaltungs GmbH, występujących obecnie, jako Lloyd Werft Group, stworzono rdzeń kompetencji, koniecznych do budowy wysokiej jakości statków wycieczkowych. Obecna transakcja uzupełnia posiadany potencjał o doki i urządzenia, konieczne do budowy jednostek niezależnie od panującej pogody.

Doskonała koordynacja polityki morskiej prowadzonej przez rząd federalny Niemiec i działania klastra morskiego, skupiającego morskie przemysły Niemiec i Północnej Europy, skłania Grupę Genting do przeświadczenia, że dzięki nowym zakupom inwestycyjnym będzie dobrze przygotowana, by odnieść sukces, jako jeden z najlepszych na świecie armator cruise’ów i stoczni je budujących.

Polska nie działa w ten sposób. Nie wypracowała sobie podobnych mechanizmów współdziałania na rynku europejskim, nigdy nie odważyłaby się sprzedać jakichkolwiek stoczni Rosjanom.

Azjaci przejmując od Rosjan stocznie w Rostoku, Wismarze i Stralsundzie mają jeszcze inne „wisienki na torcie” – Rostok jest sukcesywnie przekształcany w port pasażerski, ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb cruise’ów. Posiada specjalnie przygotowane zaplecze lądowych usług pomocniczych dla floty wycieczkowców, a także dla pasażerów korzystających z morskiej turystyki – wyspecjalizowane biura podróży, hotele, atrakcje dla morskich turystów w Rostoku i okolicy, specjalne fety portowe dla statków wycieczkowych. Ma też doskonale, nowe połączenia lądowe i kolejowe z Berlinem i całą Europą.

Nic, więc dziwnego, że jeden z największych armatorów cruise’ów na świecie decyduje się na kupno dla swoich potrzeb niemieckich stoczni zlokalizowanych w  Rostoku i jego pobliżu.

Wszystkie te działania nie są prowadzone z dnia na dzień, są efektem doskonale przygotowanych planów strategicznych, które nie są, co zmiana rządu w RFN i landowego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, przewracane do góry nogami z powodów politycznych. 
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz