czwartek, 5 maja 2016

Prof. Janusz Tazbir - nie żyje...




Z przykrością informuję, że dwa dni temu, zmarł niestrudzony 
badacz polskiej historii, nestor polskiej  literatury historycznej, 
którego wspaniała wiedza i książki pomogły mi 
w napisaniu  wyżej prezentowanego  artykułu. 

Śmierć zabrała Go w ważnej dla historyków dacie - 3 maja....

Profesor nauk humanistycznych
JANUSZ TAZBIR
5 sierpnia 1927 – 3 maja 2016
Historyk, pisarz
badacz dziejów kultury staropolskiej
reformacji i kontrreformacji w Polsce,
członek Polskiej Akademii Nauk.
*
Związany z Uniwersytetem Warszawskim i jego Instytutem Historycznym,
w którym doktoryzował się w 1954 r.
Habilitacja w 1960 roku w Instytucie Historii PAN,
w 1973r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Pracownik IH PAN w latach 1953–1997
(zastępca dyrektora 1968–1983, dyrektor 1983–1990).
Wiceprezes PAN w latach 1999–2003.
 

Członek PAN: korespondent od 1983, rzeczywisty od 1989. 
Czynny członek Polskiej Akademii Umiejętności Komitetu Nauk Historycznych PAN. 
W 1965r. został redaktorem naczelnym rocznika 
 "Odrodzenie i Reformacja w Polsce".
W latach 1986–1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego 
i  przewodniczącym rady naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.
Był też członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz prestiżowych gremiów naukowych
m.in. Nagrody Naukowej KLIO (członek jury od 1996).
Przewodniczył pd 1884r. kapitule 
Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Gloger, 
*
Prof. Janusz Tazbir był autorem dziesiątek książek i publikacji dotyczących historii Polski. napisał m.in." Polacy na Kremlu i inne historyje", (Wydawnictwo Iskry, 2005), był jednym z współautorów książki "Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie" (2010), i bardzo wielu innych, ważnych, których tu nie sposób wymienić.
Specjalizował się w okresie renesansu i baroku, badał m.in. dawną polską kulturę oraz opisywał dzieje reformacji i kontrreformacji w naszym kraju.

Poruszał też tematy związane z historią współczesną.
Za zasługi dla rozwoju polskiej nauki profesor Janusz Tazbir został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski kilku klas, 

a także Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
Jego żoną była Julia Tazbir - również historyk.
***
Profesor i Jego książki i publikacje na zawsze pozostaną w serdecznej pamięci, 

wzmacniając moją wiedzę historyczną.
Będzie mi Pana bardzo brakowało, Profesorze....

R.I.P.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz