środa, 10 czerwca 2015

Śmigła, czołgi, granit i turbinyPOLSKA GOSPODARKA MORSKA
 PORTY MORSKIE - SZCZECIN
Ładunek ciężki - blok granitowy
W portach, zwłaszcza wokół których funkcjonują zakłady przemysłowe, lub leżących w korytarzach logistycznych takich fabryk, pojawia się problem obsługi ładunków ciężkich lub pozagabarytowych. W przypadku portu w Szczecinie dochodzą jeszcze zadania związane z obsługą wojsk, polskich i sojuszniczych NATO, które korzystają z  poligonów położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego lub też przesyłają  żołnierzy, uzbrojenie i zaopatrzenie droga morską na misje zagraniczne, m.in. do Afganistanu. 

Port w Szczecinie ma dwa rejony przeznaczone do przeładunku tzw. sztuk ciężkich: rejon drobnicowy spółki DB Port Szczecin przy nabrzeżu Słowackim wraz z magazynem do takich ładunków oraz placami składowymi  przy nabrzeżach Słowackim i Czeskim, wyposażonymi w 2 dźwigi o udźwigu 50  i 100  t. Istnieje też możliwość użycia żurawia pływającego o maksymalnym udźwigu 260 ton. Zamawiany jest na życzenie klienta. 

Drugi obszar dostosowany do obsługi ładunków ciężkich, to rejon przeładunków masowych z nabrzeżem Górnośląskim, ze stosownie uzbrojonym placem składowym i dźwigiem o unosie 50 t. oraz placem przy nabrzeżu Chorzowskim.

Granity w szczecińskim porcie - 9.06.2015r.
Wszystkie place, magazyny i nabrzeża są odpowiednio przystosowane do tego typu ładunków.

Dodatkowym czynnikiem  sprzyjającym obrotowi ładunków ciężkich w Szczecinie jest Wolny Obszar Celny (WOC), który umożliwia przechowywanie i manipulowanie towarem bez konieczności opłacenia cła i podatków. Przede wszystkim są tu składowane bloki granitowe, co powoduje, iż port w Szczecinie nazywa się niekiedy „portem granitowym”. Np. w 2012 r. w WOC przeładowano ponad 140 t. bloków granitowych. Docierają one do Szczecina z całego świata: z Brazylii, RPA, Indii i Chin.

Ostatnio prowadzone na szeroką skalę przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście inwestycje w infrastrukturze portowej obejmowały m.in. budowę i modernizację dróg kołowych i kolejowych, z przystosowaniem ich do zwiększonego nacisku na oś środków transportu, używanych do przewozu ciężkich ładunków. To samo dotyczy kolejowej estakady podjazdowej z ul. Gdańskiej w Szczecinie do portu.

- To szalenie istotne, bowiem w naszych portach są przeładowywane regularnie elementy wież wiatrowych oraz śmigła do nich o długości 18 i 36 m, oraz inne konstrukcje  – podkreśla Monika Woźniak–Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR ZMPSiŚ. – Natomiast nieregularnie przeładowuje się u nas duże elementy suwnic, dźwigów, konstrukcji stalowych, wozów kontenerowych, dużych zbiorników i generatorów prądu. Musimy być na takie ładunki odpowiednio przygotowani.

Wojsko najczęściej pojawia się w szczecińskim porcie, gdy korzysta z poligonu w Drawsku Pomorskim. – Obsługujemy w rejonie drobnicowym transporty ciężkiego wojskowego sprzętu na poligon w Drawsku w relacji - ze statku na wagony kolejowe i samochody – wyjaśnia Monika Woźniak–Lewandowska. - Port jest przygotowany do obsługi sprzętu wojskowego. Takie przeładunki są realizowane. Działania te przebiegają z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa. Dotychczas wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Podobnie dzieje się, gdy do portu trafia wielka turbina do elektrowni, generator czy potężny zbiornik. Z oferty przeładunku takich rzeczy korzystają zarówno firmy regionalne, jak i spoza regionu a położne wzdłuż Odry, np. z Dolnego Śląska.
Szczecin jest jednocześnie portem morskim i rzecznym

Z wodnej drogi odrzańskiej i szczecińskiego portu korzystają też Czesi. Do Szczecina ich ładunki ciężkie docierają żeglugą śródlądową, na barkach, następnie są przeładowywane na statki i płyną dalej do odbiorcy.

Najbardziej znaną firmą logistyczną w Szczecinie, obsługującą ładunki ciężkie w portach morskich, jest niemiecka firma BEST Logistics, powstała w roku 2000r. z inicjatywy Andreasa Häfnera. Firma specjalizuje się w organizacji transportu ciężkich i ponadnormatywnych łącznie z usługami przeładunku i montażu na terenie Polski, Europy i świata.

Od września 2014 r. BEST Logistics wraz z Arkon Shipping oferują transport ładunków ciężkich między portami z tzw. obszaru SECA. Do transportu używają statku typu heavy lift - m/v „LYRA J” – posiadającego dwa dźwigi 2 x 200 t. i ładowność 8 tys. ton.
Transport ładunków ciężkich tym statkiem pomiędzy Morzem Północnym a Bałtyckim trwa około czterech dni, a pomiędzy portami bałtyckimi około dwóch dni. 
Port w Szczecinie

Foto: Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz