niedziela, 3 czerwca 2018

O gospodarce morskiej na Krymie


W dniach 6 i 7 czerwca Krym zamieni się w morską stolicę południowej Rosji z racji odbywającego się w Sewastopolu Międzynarodowego Forum Biznesu i Wystawy Morskiej (SIMBF).

Morska impreza gospodarcza ma na celu pokazać lokalne zaangażowane w rozwój międzynarodowego biznesu morskiego i gospodarki Federacji Rosyjskiej.  Organizowane od 2013 r., co rocznie w Sewastopolu na Krymie Forum  jest niezależną imprezą gospodarczą, która pomaga międzynarodowym i rosyjskim firmom rozwijać działalność w Rosji, szczególnie w południowym okręgu federalnym. 
Obejmuje ona konferencje biznesowe, spotkania, inne wydarzenia związane z branżą morską i wystawę.  

Główne cele forum biznesowego SIMBF są następujące:

a) wspieranie wzrostu gospodarczego w Federacji Rosyjskiej;

b) rozwijanie przywództwa Rosji w międzynarodowym biznesie morskim;

c) rozwój przemysłu morskiego Federacji Rosyjskiej;

d) rozwój Republiki Krymu i Sewastopola z wykorzystaniem udanych rosyjskich praktyk, a także międzynarodowe doświadczenie gospodarcze Singapuru, Japonii, Hongkongu, Tajwanu, Niemiec, USA, Chin i innych gospodarczo zaawansowanych krajów i regionów;

e) poszukiwanie i promowanie zaawansowanych międzynarodowych osiągnięć biznesowych w morskich klastrach gospodarczych Południowego Okręgu Federalnego i całej Federacji Rosyjskiej;

f) rozwijanie współpracy regionalnej i międzynarodowej;

g) rozwój konkurencyjnego otoczenia biznesowego w Rosji;

h) rozwijanie przedsiębiorczości w Federacji Rosyjskiej;

i) rozwijanie i wspieranie przedsiębiorstw i organizacji będących członkami rodziny SIMBF w oparciu o realizację celów określonych w punktach „a” i „e”.

W tegorocznym Forum z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej trzech morskich regionów południa Rosji i ministerstw federalnych zostaną omówione profilowane problemy, które wpływają na rozwój branży morskiej na półwyspie:

1. Rozwój społeczno-ekonomiczny miasta Sewastopol i Republiki Krym w kontekście morskiego biznesu.

2. Morska gospodarka półwyspu Krym, Kraju Krasnodarskiego i Obwodu Rostowskiego.

3. Rozpatrzenie problematycznych kwestii dot. poszukiwań zamówień publicznych na remonty i konserwacja statków oraz okrętów marynarki wojennej Rosji, a także dot. terminowego i jakościowego zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami półwyspu, realizujących określone zadania związane z gospodarką morską regionu.

Wypracowane w dyskusjach pozytywne wnioski, na podstawie Uchwały nr 3/SIMBF/2018, zostaną zarekomendowane,  jako konieczne zmiany w regionalnych i federalnych ustawach i programach rozwoju.

W obradach Forum zapowiedzieli swój udział m.in.: wiceminister transportu Republiki Krymu – Grigorij W. Zubow, oraz nowo mianowany dyrektor GUP RK „Krymskie Porty Morskie” – Aleksiej W. Wołkow (wymienił on w maju na tym stanowisku Igora Czistiakowa).

Spośród przedsiębiorstw i firm tworzących lokalny klaster morski, na Forum będą obecne, m.in.: stocznia z Kerczu „Zatoka” (Залив), stocznia „Morze” (Море) z Fieodozji, Sewastropolska Fabryka Morska (Севастопольский морской завод), będąca filią AO „CS - Gwiazdeczka” (Звездочка), firmy z Grupy „Techfłot” (Техфлот) oraz GUP RK „Krymskie Porty Morskie”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz