poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Rosja stara się poprawić transport wodny


Przy rosyjskim rządzie działa grupa robocza komisji ds. rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej basenu wołżańsko-kaspijskiego. Pełnomocnik prezydenta Rosji i sekretarz rządowej komisji Jurij Lewitin zwołał (20 kwietnia) drugie posiedzenie tej grupy, przygotowującej posiedzenie Rady Państwa na temat: „Rozwój infrastruktury transportowo-logistycznej, podstawą wzrostu gospodarczego podmiotów Federacji Rosyjskiej w basenie wołżańsko-kaspijskim”.

Spotkanie przeprowadzono w trybie video-konferencji na uniwersytecie astrachańskim 20 kwietnia br. Uczestniczyli w nim, m.in.: gubernator Astrachania Aleksandr Żiłkin, minister ds. Kaukazu Północnego Lew Kuźniecow, szef grupy roboczej - zastępca ministra transportu i szef Rosmoreczfłota - Wiktor Olerskij, przedstawiciele federalnych i regionalnych władz wykonawczych, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci.

Zebrani, w trakcie dyskusji podkreślili, że na tle aktywnego rozwoju światowego handlu morskiego – potencjał ekonomiczny obszarów znajdujących się w basenie Wołgi i Morza Kaspijskiego rośnie w niewystarczającym tempie, przewozy ładunków kierowanych w ten region przez rosyjskie porty – spadają, a możliwości rozwoju i powiększenia handlu nie są wykorzystane w pełnym wymiarze.

Przyczyny tego stanu jest związana, zdaniem uczestników narady, w tym, że:

- obszar ten w najbardziej obiecującej perspektywie, nie jest konkurencyjny dla przewozów ładunków pod względem kosztów transportu lub tranzytu z Rosji przez Morze Kaspijskie, a infrastruktura transportowa ma ograniczoną przepustowość na poszczególnych odcinkach trasy przewozu;

- nie jest w pełni wykorzystany potencjał gospodarczy niezamarzających, głębokowodnych portów rosyjskich akwenów, brakuje też nowoczesnych  portowych i logistycznych usług, odpowiadających wymaganiom współczesnych klientów;

- przejścia graniczne na granicy państwa wymagają modernizacji;

- nie zostały stworzone w tym regionie warunki do rozwoju turystyki wodnej;

- nie jest w pełni wykorzystany wzrost produkcji przemysłowej i rolno-spożywczej dla rosnących potrzeb konsumentów krajowych i zagranicznych partnerów.

Dwa lata temu, podsumowując sytuację w żegludze śródlądowej w trakcie posiedzenia prezydium Rady Państwa w Wołgogradzie, (15 sierpnia 2016r.), prezydent Putin dokładnie wypunktował kilka słabości transportu wodnego, które jego zdaniem, należy wyeliminować albo ograniczyć. Niewiele się one różnią od wyżej przedstawionych wyżej uwarunkowań.
W czasie posiedzenia grupy roboczej omawiano zagadnienia związane z tworzeniem kompleksowych planów pokonania istniejących obecnie ograniczeń, które utrudniają rozwój potencjału gospodarczego podmiotów Federacji Rosyjskiej, znajdujących się w basenie Wołgi i Morza Kaspijskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz