czwartek, 1 września 2016

Gwiazda, Putin i złoto - wielkie inwestycje na rosyjskim Dalekim WschodzieRozpoczynający się jutro Wschodnie Forum Gospodarcze we Władywostoku jest znakomitą okazją do prezentacji dorobku rosyjskiego Dalekiego Wschodu.
,
KLASTER STOCZNIOWY
Rosja nie tylko materialnie modernizuje swój przemysł, ale także pod kątem jego organizacji i sposobów zarządzania. Na bazie kompleksu stoczniowego „Gwiazda” we Władywostoku w 2013 r. stworzony został klaster stoczniowy, związany z budową i wyposażeniem statków. Jego celem jest zbudowanie - po raz pierwszy w Rosji na tak wielka skalę – przemysłu stoczniowego, który produkuje statki związane z wydobyciem zasobów naturalnych w szelfie kontynentalnym, w tym w Arktyce, oraz statki handlowe przeznaczone do żeglugi krajowej i zagranicznej. Cały kompleks tworzy odrębne miasteczko o nazwie Wielki Kamień (Bolszoj Kamen).
Stocznia "Gwiazda" we Władywostoku
„Rozwój przemysłu stoczniowego, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych – jest jednym z głównych celów strategicznych dla wzmocnienia potencjału przemysłowego na rosyjskim Dalekim Wschodzie” uważa prezydent  Władimir Putin.

Utworzenie kompleksu stoczniowego „Gwiazda”, jego zdaniem, ma ogromne znaczenie dla całego rosyjskiego przemysłu okrętowego. Rozbudowany kompleks stoczniowy skierowany jest, jak zauważa, „na produkcję nowoczesnych średnich i dużych statków różnych typów, które są obecnie bardzo potrzebne”, na które popyt  powinien pojawić się w perspektywie krótko i średnioterminowej.

Są to oczywiście skomplikowane, kapitałochłonne produkcje, dlatego istotne jest, wg Władimira Putina by, zwracać uwagę na wszystkie aspekty planu biznesowego, w tym też na gwarancję wykorzystania mocy produkcyjnych.  
Jak zauważył prezydent Rosji, jest już widoczny postęp w składania zamówień dla stoczni ze strony wiodących firm naftowych i gazowych. Wielki biznes jest zainteresowany współpracą z "Gwiazdą", podpisał już pierwsze kontrakty na budowę statków.

Zdaniem prezydenta Putina są dwie kwestie, które mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości tej stoczni - produkcyjna i socjalna.
Pierwsza dotyczy dostaw walcówki do  stoczni. Zgodnie z planem, stocznia musi otrzymać ok. 330 tysięcy ton walcówki rocznie. Dla Władimira Putina ważne jest, by to zapotrzebowanie realizowali przede wszystkim, rosyjscy hutnicy. Przy czym ich wyroby muszą być ekonomicznie opłacalne dla stoczni, dlatego też huty powinny uwzględniać uwagi przemysłu okrętowego, a także różne możliwości logistyczne w dostawie, zwłaszcza, że pojawiają się problemy z transportem kolejowym i jego ograniczonymi możliwościami.

Dla prezydenta nie mniej ważne od produkcji stoczniowej, jest zapewnienie pracownikom przemysłu okrętowego  odpowiednich warunków socjalnych – mieszkań i infrastruktury socjalnej.

Stocznia „Gwiazda” zatrudnia 7,5 tys. pracowników, wraz z ich rodzinami, stanowią  ok. 17 tys.  mieszkańców, pracujących i mieszkających na stałe w Wielkim Kamieniu (Bolszoj Kamen). Koniecznością jest, zdaniem prezydenta Rosji, zapewnienie im nowoczesnych mieszkań, obiektów służby zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rozrywki. Uważa, że nie można odkładać decyzji w tych sprawach, ale rozwiązywać je równolegle na poziomie władz lokalnych i federalnych. I choć głosy krytyczne docierają do niego w bardzo łagodnej formie, to sam uważa, że trzeba osiągnąć bardziej odpowiedni poziom koordynacji działań rządu federalnego z rozmaitymi władzami regionalnymi i samej stoczni.

W.W. Putin w stoczni "Gwiazda"


Podczas dzisiejszej (1 września), roboczej wizyty w stoczni "Gwiazda", przebywający od wczoraj we Władywostoku prezydent Władimir Putin miał okazję zobaczyć tankowiec klasy lodowej  - t/v „Sachalin”, który jest w stanie w swoich zbiornikach przewozić cztery rodzaje produktów ropopochodnych bez ryzyka zapłonu, i to w każdych warunkach atmosferycznych. Tankowiec jest przeznaczony do żeglugi na akwenach rosyjskiej Północny, Dalekiego Wschodu i Wysp Kurylskich oraz miejsc dyslokacji Północnej Grupy Wojsk z zaopatrzeniem w paliwa i produkty ropopochodne.
,
NOWY PORT, NOWE KORYTARZE TRANSPORTOWE
Ale to nie jedyne plany wobec Dalekiego Wschodu.
Ciekawym jest projekt transportowy – Międzynarodowy Korytarz Transportowy „Samarga”, który skraca drogę potoków ładunkowych, obsługiwanych transsyberyjską koleją w kierunki Pacyfiku o 500 km. Inwestycje w ramach tego projektu szacowane są na ok. 400 mld USD. Projekt ten zakłada budowę infrastruktury transportowej niedaleko Chabarowska. U ujścia rzeki Samarga, wpadającej do Cieśniny Tatarskiej (Primorskie Terrytorium), ma powstać uniwersalny port morski Samarga, o zdolności przeładunkowej do 80 mln ton ładunków rocznie, a w przyszłości w pobliżu portu planowana jest budowa miasta dla ok. 50 tys. mieszkańców. Chabarowsk i port zostanie połączony 380 kilometrową niezelektryfikowaną linią kolejową.
Port Samarga ma obsługiwać też połączenia promowe z odległymi rejonami Dalekiego Wschodu, jak Sachalin, Kamczatka, Madagan i Wyspy Kurylskie. Na te linie mają być skierowane promy nowej generacji mogące jednorazowo przewieźć do 180 wagonów kolejowych.  
Projekt obejmuje także budowę profesjonalnego centrum logistycznego w Rakitnoje, położnego w Chabarowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Chabarowsk ASEZ).  
Projekt prowadzi Samarga - Holding Management Company.  Jest on  obecnie w fazie planu biznesowego i powinien zostać wdrożony do roku 2025.  Holding poszukuje inwestorów w krajach Azji i Pacyfiku. Oficjalnym agentem szukającym inwestorów z Chin jest Industrial and Commercial Bank of China, w Japonii natomiast  stowarzyszenie biznesowe ROTOBO zapewni wsparcie dla projektu. Forum we Władywostoku, holding wykorzysta do szerszej prezentacji projektu i rozmów z potencjalnymi inwestorami.
,
METANOL Z SACHALIŃSKIEGO GAZU
Słynny japoński koncern Mitsubishi Group jest zainteresowany budową zakładu produkcji metanolu, opartej na  lokalnych morskich złożach gazu na Sachalinie. Firma ma zamiar inwestować w ramach Swobodniejnskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ASEZ) w regionie Amur. Budowa zakładu pozwoli w pełni wykorzystać potencjał kompleksu paliwowo-energetycznego regionu i stanowi wartość dodaną przy przetwarzaniu węglowodorów, uważają regionalne władze Sachalinu. List intencyjny, dot. inwestycji zostanie podpisany w czasie rozmów biznesowych Rosja –Japonia na władywostockim forum ekonomicznym 2 września.
,
ROSYJSKIE ZŁOTO
Władze Kamczatki postanowiły postawić nowy zakład wydobywczy złota w kopalni Ozernowskij, który wg oświadczenia Władimira Iljuchina, gubernatora Kamczatki, pozwoli osiągnąć podwojenie produkcji do 2025 r., do 18 ton złota rocznie. Powstanie on w rejonie karagińskim gdzie leży kopalnia. Złotonośne Pole Ozernowskij w rejonie karagińskim jest największym na Kamczatce.
Inwestycję zainicjował Syberyjski Zakład Górniczy JSC Sigma. Koszt projektu budowlanego wynosi ok. 12,5 mld rubli, z czego JSC Sigma wyasygnuje 9,2 mld rubli, resztę pokryją środki z kredytów.
Inwestycja otrzymała już wsparcie rosyjskiego rządu w ramach rozwoju infrastruktury technicznej i została uznana z projekt priorytetowy na Kamczatce.
Projekty techniczne zakładu zostaną zaprezentowane podczas Forum Ekonomicznego we Władywostoku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz