niedziela, 15 czerwca 2014

Rosyjski przemysł offshoreROSJA
GOSPODARKA MORSKA
PRZEMYSŁ OFFSHORE

Rosyjski Morski Rejestr Statków (RS) dla ekspertów reprezentujących biura RS w Rosji i zagranicą, zorganizował w dniach 27-29 maja 2014 w Astrachaniu seminarium na temat rozwoju przemysłu stoczniowego i offshore związanych z eksploatacją pół naftowych i gazowych. Tematem seminarium były najnowsze zmiany dot. wymogów i procedur Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Ubezpieczeniowych (International Association of Classification Societies - IACS) oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (European Maritime Safety Agency  - EMSA) związane z procedurami zbierania danych, przeglądów statków, konstrukcji morskich, rurociągów podmorskich, będących w budowie oraz  kontroli dokumentacji.

Seminarium zorganizowano w przeddzień zainaugurowania kolejnego etapu przygotowań do eksploatacji pola W. Filanowskij. Jest to największe podmorskie złoże ropy i gazu odkryte w ciągu ostatnich 10 lat.

Rosyjski Morski Rejestr Statków bierze czynny udział w tym projekcie wydobywczym.

W czasie seminarium szczególną uwagę zwracano na budowę zaawansowanych technologicznie urządzeń wiertniczych do wydobywania ropy naftowej i gazu w północnych akwenach Morza Kaspijskiego, oraz zagadnień eksploatacyjnych statków i konstrukcji morskich, związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem na morzu.

Uczestnicy seminarium odwiedzili także zakłady wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i innych urządzeń wykorzystywanych w platformach wydobywczych, stawianych na polu W. Filanowskij. Poznali także możliwości rozwoju przemysłów offshore w okolicy.

"Nowoczesne statki i platformy do wydobywania ropy naftowej i gazu są bardzo skomplikowanymi konstrukcjami inżynierskimi we wszystkich aspektach – uważa Andriej Fokin, szef departamentu kształcenia kadr RS. -  Między innymi złożoność tych konstrukcji określa poziom wymagań dla inspektorów zajmujących się kontrolą i badaniami. Kompetencje i wysokie kwalifikacje naszych specjalistów muszą być pomocne w znalezieniu odpowiednich rozwiązań w obszarach, od których bezpieczeństwa statków i ich załóg, ochrona środowiskowa i wiele innych rzeczy są często uzależnione".

Jurij Zacharow, szef Oddziału RS w Astrachaniu przyznał, że przedsiębiorstwa w regionie astrachańskim budują nowe konstrukcje, ułatwiające I etap eksploatacji pola W. Filanowskij i są one obecnie w trakcie kontroli i badań ekspertów RS. Dotyczy to przede wszystkim głównej platformy wydobywczej (CPP), platformy z osłonami przeciwlodowymi (IFP1), platformy z kwaterami mieszkalnymi (LQP1) i mostowych połączeń między platformami.

Prace przygotowawcze rozpoczęto w dniu 5 czerwca 2014 r. od przeniesienia elementów głównej platformy wiertniczej (CPP) z zakładów w Iljinka (Region) Astrachań) na miejsce przeznaczenia. Pierwszy etap obejmował przetransportowanie 10,25 tys. tonowej platformy CPP na specjalnie wyposażoną barkę transportowe-montażową v/m „Jurij Kuwikin” przeznaczoną do przewozów ładunków ponadgabarytowych, oraz  w dalszej kolejności transport morski i posadowienie platformy.

Drugi etap wyposażania pola W. Filanowskij rozpoczął się 29 maja tego roku od  zlecenia stoczni „Galiaktyka” w Astrachaniu budowy kolejnej stałej platformy, odpornej na działania lodowe (FP2) FP2 jest budowana na zlecenie spółki Łukoil- Nizhnevolzhskneft, wg  wskazówek RS. Umożliwi ona jednocześnie wiercenia i wydobywanie ropy wraz z jej z przeładunkiem. Wyposażenie wiertnicze platformy pozwoli  wykonać 15 odwiertów kierunkowych. 9 z nich służyć będzie do pozyskiwania węglowodorów, 6 kolejnych – to studnie wtryskowe służące do utrzymania ciśnienia w złożu. Platforma jest wyposażona w urządzenia do zasilania elektrycznego i energią cieplną także do platformy mieszkalnej (LQP 2).

Wszystkie obiekty i urządzenia te mają być dostarczone na pole do końca 2016 r.

Budowę wszystkich elementów, w tym rur i rurociągów podwodnych jest nadzorowana przez RS. Rosyjski Morski Rejestr Statków nadzoruje również budowę statku ratowniczego, który powstaje w stoczni Keppel Singaporemarine Pte Ltd. oraz dwóch statków dostawczych, które buduje na zamówienie Lukoil Group chińska stocznia Keppel Nantong.

***
Rosyjski Morski Rejestr Statków jest jednym z wiodących morskich towarzystw klasyfikacyjnych, założony został w 1913 roku. Jest uznawany przez UE, należy do IACS, jest członkiem stowarzyszonym Intertanko, Intercargo i BIMCO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz