wtorek, 26 listopada 2013

Putin o Ukrainie
Prezydent Rosji, przebywający obecnie z roboczą wizytą we Włoszech przedstawił dzisiaj (26.11.2013) swoją opinię na temat Ukrainy i UE. Ponieważ w polskich mediach z tej wypowiedzi ujawniono zaledwie jedno zdanie, prezentuję wypowiedź dla włoskich dziennikarzy w całości, bowiem prezydent Putin wyraźnie i jasno określa jakie skutki byłyby dla Rosji przy utrzymaniu jednocześnie stref wolnocłowych po wschodniej i zachodniej  stronie ukraińskiej granicy. 
Jest to też reakcja na ostre zarzuty kierowane ze strony państw unijnych pod adresem Rosji.  


Wypowiedź Władimira Putina:

Украина должна сама принять решение. Наша российская позиция: между Pоссией и Yкраиной подписан договор о зоне свободной торговли, что означает что у нас по многим таможенным пунктам нулевые ставки. Если одна из согласившихся сторон решит создать такие же условия с другими странами, то она должна будет прекратить такие отношения с первой страной.
Если Украина подписывает договор с Евросоюзом, то через два месяца она должна будет обнулить таможенные ставки и это значит, что если мы сохраним зону таможенной торговли с Украиной, то товары минуя Украину будут поступать на наш рынок, что угрожает нашей экономике.
Мы добились приемлемых решений по ВТО, теперь ведем в двустороннем порядке с Евросоюзом переговоры. Распахнуть ворота перед европейскими товарами мы не готовы, но мы хотим продолжать отношения с Евросоюзом.
За два месяца мы не сможем раскрыть свой рынок Европе. Я бы посоветовал моим друзьям в Брюсселе - не высказывать резких выражений.
Мы не хотим закрытия целых отраслей нашей экономики. Нужно деполитизировать эту проблему и обстоятельно на эту тему поговорить. Хорошо было бы инициировать прямые контакты между бизнес-объединениями наших стран. 
В любом случае, выбор за Украиной и мы будем уважать этот выбор.


Tłumaczenie:


Ukraina musi się zdecydować. Nasze rosyjskie stanowisko jest takie: między Rosją a Ukrainą zostało podpisane porozumienie o strefie wolnego handlu, co oznacza, że ​​mamy wiele zerowych stawek celnych w wymianie handlowej. Jeśli jedna ze stron porozumienia, decyduje się na tworzenie takich samych warunków z innymi krajami, będzie musiała zerwać porozumienie z pierwszym krajem.
Jeśli Ukraina podpisze umowę z Unią Europejską, dwa miesiące później miałaby zerowe stawki celne. I to oznacza, że ​​jeśli zachowamy strefę wolnocłową z Ukrainą, to unijne towary mijając Ukrainę, trafią na nasz rynku, co zagraża naszej gospodarce.
Osiągnęliśmy poziom akceptowalnych rozwiązań dla WTO,  obecnie prowadzone są obustronne negocjacje z UE.  
Nie jesteśmy gotowi do otworzenia bram dla towarów europejskich, ale chcemy kontynuować nasze związki (stosunki) z UE. Za dwa miesiące nie możemy otworzyć naszego rynku dla Europy. 
Chciałbym zwrócić uwagę moim przyjaciołom w Brukseli -  nie wypowiadajcie ostrych słów! 
Nie chcemy zamknięcia całych sektorów gospodarki.Chcemy odpolitycznienia problemu i porozmawiać na ten temat szczegółowo. Dobrze byłoby zainicjować bezpośrednie kontakty między środowiskami biznesowymi naszych państw.
W każdym razie wybór należy do Ukrainy i uszanujemy ten wybór.

W. W. PutinTłumaczenie - własne
UWAGA

Niebawem (jak przetłumaczę na język polski ) zaprezentuję szersze stenogramy z wypowiedziami prezydenta Putina na ten temat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz