sobota, 2 kwietnia 2016

Hans-Dietrich Genscher - nie żyje

Hans-Dietrich Genscher

21 marca 1927 - 31 marca 2016

niemiecki prawnik, polityk i dyplomata,
wieloletni lider Wolnej Partii Demokratycznej (FDP),
minister spraw wewnętrznych (1969–1974)

wicekanclerz i minister spraw zagranicznych 
(1974–1992 z krótką przerwą w 1982)
Orędownik polsko-niemieckiego pojednania

R.I.P.***
H-D. Genscher w Szczecinie (2009)
Hans-Dietrich Genscher był jednym z najpopularniejszych polityków w Niemczech. Przez 18 lat, najdłużej ze wszystkich polityków, zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych (1974-1992).  Był drugą co do ważności osobą i główną siłą w negocjacjach w sprawie zjednoczenia Niemiec.

Uczestniczył w spotkaniach ministrów spraw zagranicznych w ramach konferencji 2 + 4, która doprowadziła do zawarcia 12 września 1990r. w Moskwie Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec, a w konsekwencji do - zjednoczenia obu państw niemieckich.

14 listopada 1990 wspólnie z Krzysztofem Skubiszewskim podpisał traktat między RFN i RP o potwierdzeniu istniejącej granicy na Odrze i Nysie.
A.Kwaśniewski i H-D.Genscher w Szczecinie

W ostatnich latach Genscher wielokrotnie opowiadał się za pogłębieniem dialogu między Unią Europejską a Rosją, apelując do Zachodu, by, zamiast konfrontacji, szukano sposobów  współpracy z Moskwą. Uważał, że w Europie nie można osiągnąć stabilizacji bez Rosji.

Chcemy, by Europę wyróżniała współpraca, a nie konfrontacja. Upadek Muru Berlińskiego położył kres podziałowi Europy. Wszyscy swego czasu tak myśleli. Dziś pewne siły chcą przesunięcia linii podziału na Wschód. Jednak mówię: Moskwa należy do Europy – podkreślił w rozmowie z „Welt am Sonntag” pod koniec września 2015 roku.
H-D.Genscher i L. Wałęsa w Szczecinie
Miałam przyjemność  pozznać osobiście Hansa-Dietricha Genschera w czasie spotkań i konferencji w Polsce i w Niemczech. I każde z tych spotkań było osobliwą przygodą intelektualną, dla mnie szalenie cenną. Jego racjonalny stosunek do wielu spraw i chęć do dialogu nawet w bardzo trudnych sytuacjach wzbudzał mój szacunek.  
Na zawsze pozostanie mi w pamięci i sercu -  spotkanie podczas II Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Szczecinie (2009).

Pozostałe zdjęcia z II Polsko-Niemieckich Dni Mediów
pod poniżej podanym linkiem:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz