wtorek, 21 kwietnia 2015

List otwarty świata nauki w spr. Ukrainy


Kult Stiepana Bandery na Ukrainie
List otwarty do prezydenta Ukrainy i przewodniczącego Wierchownej Rady skierowany został przez naukowców i ekspertów z USA, Niemiec, Szwecji, Wlk. Brytanii, Kanady a także z Turcji, Rosji i z Ukrainy.  Autorzy listu proszą w nim o nie podpisywanie przyjętych przez ukraiński parlament  tzw. ustaw antykomunistycznych, uznających członków OUN i UPA za bojowników o wolność Ukrainy.

W liście otwartym czytamy m.in.:

Jako uczeni i eksperci od dawna zaangażowani na rzecz odnowy i wolności Ukrainy, postrzegamy te prawa (Ustawa nr 2538-1,  dot. „statusu prawnego i pamięci bojowników o niepodległość Ukrainy w XX w.”, oraz Ustawa nr. 2558, dot. „potępienia komunistycznego i narodowo- socjalistycznego (nazistowskiego) totalitaryzmu na Ukrainie oraz zakazu propagandy ich symboli”)  jako wzbudzające głęboko złe przeczucia.

Ich treść oraz duch zaprzeczają jednemu z najbardziej fundamentalnych praw politycznych: prawu do wolności wypowiedzi. Ich przyjęcie wzbudziłoby poważne wątpliwości dotyczące przestrzegania przez Ukrainę - zasad Rady Europy i OBWE, a także szeregu traktatów i uroczystych deklaracji przyjmowanych od momentu odzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku. Ich wpływ na wizerunek i reputację Ukrainy w Europie i Ameryce Północnej byłby głęboki. Co więcej, prawa te zapewniłyby wygodę i wsparcie tym, którzy starają się osłabić i podzielić Ukrainę” – czytamy w liście.

Nacjonalistyczna bojówka na Ukrainie
W tekście podkreślono również fakt przyjęcia ustaw bez „poważnej debaty” w procesie ich przyjmowania przez parlament i przy „dużej liczbie deputowanych odmawiających udziału” w pracach nad ustawą i glosowaniu.

Potencjalne konsekwencje uchwalenia tych ustaw sygnatariusze listu uznali za niepokojące, gdyż wówczas „przestępstwem byłoby nie tylko kwestionowanie legitymizacji UPA, która wyrżnęła dziesiątki tysięcy Polaków podczas jednego z najbardziej ohydnych aktów czystki etnicznej w historii Ukrainy, lecz także zwalniałoby z krytyki OUN, jednego z najbardziej radykalnych ugrupowań politycznych na Zachodniej Ukrainie w okresie międzywojennym, która kolaborowała z nazistowskimi Niemcami (…), a także brała udział w antyżydowskich pogromach na Ukrainie oraz, w przypadku frakcji Melnykowców, pozostała sprzymierzona z okupantami przez całą wojnę”.

Krytycznie odniesiono się także do „całościowego potępienia okresu radzieckiego”, pomimo „szlachetnych intencji”.

Zwrócono też uwagę, że pójście drogą „polityzacji historii”, jaką „od 15 lat stosuje Rosja Władimira Putina” byłoby dla Ukrainy „rujnujące”, zaś „oficjalne ataki na pamięć historyczną” nazwano „niesprawiedliwymi”. „Ci, którzy postrzegają zwyciestwo nad nazistowskimi Niemcami jako wydarzenie zwrotne w historii nie powinni czuć się ani zastraszani, ani wykluczeni z narodu”. Zdaniem uczonych trudne kwestie z historii Ukrainy powinny podlegać debacie.

W zakończeniu listu, naukowcy i eksperci USA, Europy i Ukrainy, podkreślają znaczenie Ukrainy jako państwa dla „obywateli ukraińskich wszystkich narodowości”, a podpisanie ustaw uchwalonych 9 kwietnia „byłoby prezentem dla tych, którzy pragną zwrócić Ukrainę przeciwko sobie”, chcąc jej podziału.
Weterani UPA

***

Letter from Scholars and Experts on Ukraine 
Re. the So-Called

"Anti-Communist Law"To the President of Ukraine,

Petro O. Poroshenko,

and

to the Chairman of Ukraine's Verkhovna Rada,

Volodymyr B. HroysmanDear Sirs,

We, the undersigned, appeal to you not to sign into law the draft laws (no. 2538-1 and 2558)[1] adopted by the Verkhovna Rada on April 9, 2015. As scholars and experts long committed to Ukraine’s regeneration and freedom, we regard these laws with the deepest foreboding.  Their content and spirit contradicts one of the most fundamental political rights: the right to freedom of speech. Their adoption would raise serious questions about Ukraine’s commitment to the principles of the Council of Europe and the OSCE, along with a number of treaties and solemn declarations adopted since Ukraine regained its independence in 1991. Their impact on Ukraine’s image and reputation in Europe and North America would be profound.  Not least of all, the laws would provide comfort and support to those who seek to enfeeble and divide Ukraine. 

We also are troubled by the fact that the laws passed without serious debate, without dissenting votes and with large numbers of deputies declining to take part.

In particular we are concerned about the following:

  1. Concerning the inclusion of groups such as the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA) as “fighters for Ukrainian independence”: Article 6 of this law makes it a criminal offense to deny the legitimacy of “the struggle for the independence of Ukraine in the 20th century” and public denial of the same is to be regarded as an insult to the memory of the fighters. Thus questioning this claim, and implicitly questioning anything such groups did, is being made a criminal offense.
  2. Law 2558, the ban on propaganda of “Communist and National Socialist Regimes” makes it a criminal offense to deny, “including in the media, the criminal character of the communist totalitarian regime of 1917-1991 in Ukraine”

The potential consequences of both these laws are disturbing. Not only would it be a crime to question the legitimacy of an organization (UPA) that slaughtered tens of thousands of Poles in one of the most heinous acts of ethnic cleansing in the history of Ukraine, but also it would exempt from criticism the OUN, one of the most extreme political groups in Western Ukraine between the wars, and one which collaborated with Nazi Germany at the outset of the Soviet invasion in 1941. It also took part in anti-Jewish pogroms in Ukraine and, in the case of the Melnyk faction, remained allied with the occupation regime throughout the war.

However noble the intent, the wholesale condemnation of the entire Soviet period as one of occupation of Ukraine will have unjust and incongruous consequences. Anyone calling attention to the development of Ukrainian culture and language in the 1920s could find himself or herself condemned. The same applies to those who regard the Gorbachev period as a progressive period of change to the benefit of Ukrainian civil society, informal groups, and political parties, including the Movement for Perestroika (Rukh).

Over the past 15 years, Vladimir Putin’s Russia has invested enormous resources in the politicization of history. It would be ruinous if Ukraine went down the same road, however partially or tentatively.  Any legal or ‘administrative’ distortion of history is an assault on the most basic purpose of scholarly inquiry: pursuit of truth. Any official attack on historical memory is unjust.  Difficult and contentious issues must remain matters of debate. The 1.5 million Ukrainians who died fighting the Nazis in the Red Army are entitled to respect, as are those who fought the Red Army and NKVD. Those who regard victory over Nazi Germany as a pivotal historical event should neither feel intimidated nor excluded from the nation.

Since 1991, Ukraine has been a tolerant and inclusive state, a state (in the words of the Constitution) for ‘citizens of Ukraine of all nationalities’. If signed, the laws of April 9 will be a gift to those who wish to turn Ukraine against itself. They will alienate many Ukrainians who now find themselves under de facto occupation. They will divide and dishearten Ukraine’s friends.  In short, they will damage Ukraine’s national security, and for this reason above all, we urge you to reject them.

Signatories:

Sygnatariusze:

Tarik Cyril Amar, Assistant Professor of History, Columbia University, USA 
Mark R. Baker, Assistant Professor, Koç University, Istanbul, Turkey 
J. Arch Getty, Distinguished Professor of History University of California Los Angeles (UCLA), USA 
Dominique Arel, Chair of Ukrainian Studies, University of Ottawa, Canada 
Uilleam Blacker, Lecturer in Comparative East European Culture, University College London, UK 
Jeffrey Burds, Associate Professor of Russian and Soviet History, Northeastern University, USA 
Marco Carynnyk, Independent Scholar, Toronto, Canada 
Markian Dobczansky, Ph.D. candidate, Department of History, Stanford University, USA 
Rory Finnin, University Senior Lecturer in Ukrainian Studies, University of Cambridge, UK 
Christopher Gilley, Research Fellow, University of Hamburg, Hamburg, Germany 
Guido Hausmann, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany 
John-Paul Himka, Professor Emeritus, Department of History & Classics, University of Alberta, Canada 
Tom Junes, PhD (historian) - Imre Kertész Kolleg, Jena, Germany 
Ivan Katchanovski, Adjunct Professor, School of Political Studies, University of Ottawa, Canada 
Olesya Khromeychuk, Teaching Fellow, University College London, UK 
Oleh Kotsyuba, Ph.D. Candidate, Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, USA 
Matthew Kott, Researcher at Centre for Russian and Eurasian Studies, Uppsala University, Sweden 
Olga Kucherenko, Independent Scholar, Cambridge, UK 
Victor Hugo Lane, York College, City University of New York, USA 
David R. Marples, Distinguished University Professor, Department of History & Classics, University of Alberta, Canada 
Jared McBride, Visiting Assistant Professor of History, Columbia University, USA 
Tanja Penter, Professor of Eastern European History, Heidelberg University, Germany 
Olena Petrenko, Ph.D. Student, Department of East European History, Ruhr University Bochum, Germany 
William Risch, Associate Professor of History, Georgia College, USA 
Per Anders Rudling, Associate Professor of History, Lund University, Sweden 
Martin Schulze Wessel, Chair of Eastern European History, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany 
Steven Seegel, Associate Professor of History, University of Northern Colorado, USA 
Anton Shekhovtsov, Visiting Senior Fellow, Legatum Institute, London, UK 
James Sherr, Associate Fellow, Chatham House, London, UK 
Volodymyr Sklokin, Researcher, Center for Urban History of East-Central Europe, Lviv, Ukraine 
Iryna Sklokina, Researcher, Center for Urban History of East-Central Europe, Lviv, Ukraine 
Yegor Stadny, Ph.D. Student, Department of History, Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine 
Andreas Umland, Senior Research Fellow, Institute for Euro-Atlantic Cooperation, Kyiv, Ukraine 
Ricarda Vulpius, Research Fellow, Department for the History of East- and Southeastern Europe, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany 
Lucan Way, Associate Professor of Political Science, University of Toronto, Canada 
Zenon Wasyliw, Professor of History, Ithaca College, USA 
Anna Veronika Wendland, Research Coordinator, The Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany 
Frank Wolff, Assistant Professor of History and Migration Studies, Osnabrück University, Germany 
Christine Worobec, Professor Emerita, Northern Illinois University, USA 
Serhy Yekelchyk, Professor of Slavic Studies and History, University of Victoria, Canada 
Tanya Zaharchenko, Postdoctoral Fellow, Center for Historical Research, Higher School of Economics, Saint Petersburg, Russia 
Sergei Zhuk, Associate Professor of History, Ball State University, Indiana, USA

 Opublikował 
sygnatariusz listu 
Prof. David R. Marples 
na łamach:
Critical Solutions
April, 2015
Patrz: http://m.krytyka.com/en/articles/open-letter-scholars-and-experts-ukraine-re-so-called-anti-communist-law


[1] Draft law no. 2538-1 "On the Legal Status and Commemoration of Fighters for Ukraine's Independence in the 20th Century". Projekt ustawy  - pod linkiem: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54689

Draft law no. 2558 "On the Condemnation of the Communist and the National-Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and Ban on the Propaganda of Their Symbols". Projekt ustawy pod linkiem: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54670

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz