poniedziałek, 9 grudnia 2013

Zmiany na rynku medialnym Rosji


Na bazie agencji informacyjnej RIA Novosti oraz koncernu medialnego „Głosu Rosji” powstała Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Rosja Dzisiaj”. 
Na mocy rozporządzenia prezydenta Rosji, z dniem dzisiejszym (9 grudnia) na jej czele stanął -  Dimitrij Kisieliow. 
Agencja ma miesiąc czasu na dokonanie wewnętrznej integracji.  

W życie weszło dzisiaj podpisane rozporządzenie (nr 894) [1] prezydenta FR Władimira Putina w sprawie „podjętych środków na rzecz poprawy efektywności państwowych mediów” (Указ о мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ).
Na mocy tego rozporządzenia:
1.    Ulega likwidacji:
a.    „Państwowy Fundusz dla telewizji i radia” z siedziba w Moskwie. Jego aktywa zostają przepisane  i oddane w operatywne zarządzanie  nieruchomościami przez spółkę skarbu państwa „Wszechrosyjską, Państwową Kompanię Telewizyjną i Radiową” (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания).
b.    Państwowa, federalna instytucja upowszechniania nauki „Rosyjska Izba Książki” z siedzibą w Moskwie b. Jej aktywa zostają oddane pod operacyjny zarząd Rosyjskiej Agencji Informacyjnej ITAR-TASS (Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) z siedzibą w Moskwie
2.    Reorganizacji podlega też redakcja państwowego, moskiewskiego medium - „Rosyjskiej gazety” (Российской газеты) wchodząca w fuzję z przedsiębiorstwem pn. Redakcja Magazynu „Ojczyzna”.
3.   Zostaje utworzona Międzynarodowa Agencja Informacyjna „Rosja dzisiaj”

W związku z powyższym ulega likwidacji jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe „Głos Rosji” , które wchodzi pod zarząd agencji „Rosja Dzisiaj” . Jednocześnie ulega likwidacji także agencja informacyjna RIA Novosti.
W związku z likwidacją RIA Novosti, wszelkie prawa założycielskie w stosunku do RIA Novosti przechodzą do agencji „Rosja Dzisiaj”, to samo donosi się do nieruchomości zagranicznych oraz zatrudnieniowych tam pracowników.


_____________________
1.  http://kremlin.ru/news/19805

2 komentarze:

  1. mam nadzieję, że nie wpłynie to na działalność Głosu Rosji

    OdpowiedzUsuń