czwartek, 5 stycznia 2017

Pomorze Zachodnie – tu się inwestuje

PODSUMOWANIE  2016 ROKU 

Spadające najszybciej w Polsce bezrobocie, uznani inwestorzy, nowe miejsca pracy w centralnej części regionu, zbliżanie biznesu i nauki oraz najlepsza obsługa inwestorów w Polsce. Gospodarka Pomorza Zachodniego notowała w 2016 r. dobre wyniki, które w większości są rezultatem właściwego kierowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, a także pochodną wspierania regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Gospodarka, przedsiębiorczość i infrastruktura, to zachodniopomorskie priorytety rozwoju.

Walka z bezrobociem

Nowe miejsca pracy, to od kilku lat jedno z najbardziej pożądanych zjawisk w gospodarce Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorskie było w mijającym roku regionem, w którym najszybciej spadało bezrobocie, m.in. dzięki nowym inwestycjom. Jak podaje dziennik „Rzeczpospolita”, w ciągu roku zanotowaliśmy spadek bezrobocia o 2,3%, podczas gdy w kraju bezrobocie spadło o 1,4%. Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec listopada 2016 roku wyniosła 64 tys. osób (ponad 77 tys. w XI. 2015 r.). Stopa bezrobocia jest szacowana na poziomie 10,7% i jest jedną z najniższych w historii regionu.

Inwestorzy

2016 r. był jednym z najlepszych pod kątem przyciągania inwestycji na Pomorze Zachodnie. Tylko w tym roku budowę przedsiębiorstw ogłosili m.in. giganci handlu elektronicznego jak Amazon i Zalando.

„Doceniam, że tak globalne marki zauważyły potencjał Pomorza Zachodniego. Branża e-commerce w naszym regionie się mocno rozkręciła, wiele mniejszych i lokalnych firm również dostrzega potencjał, jaki przed handlem otwiera Internet. Co równie ważne, nasze wysiłki, by zachodniopomorskie zostało włączone infrastrukturalnie w sieć transportową, zaczynają przynosić efekty”, powiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska firma DGS - wyroby medyczne
W regionie pojawiły się głównie przedsiębiorstwa wpisujące się w tzw. „inteligentne” i regionalne specjalizacje.

W Szczecinku, gdzie świetnie rozwija się branża drzewna i meblarska, zainwestował duński Tvilum, Gryfino wzbogaciło się m.in. o Megaplast (opakowania), w Białogardzie powstaje przetwórnia BG Production (przetwórstwo ryb), a jest jeszcze np. Radiometer (wyroby medyczne), Sia Abrasives (artykuły ścierne) i Gurit (m.in. OZE). Do tego grona warto dodać reinwestycje Kalmar (przemysł samochodowy), United Bridal Factory (produkcja ubrań), Fliegel (usługi pralnicze), Jaeger (wyroby dla OZE i branży samochodowej) czy LM Wind Power.

Rozwój tych firm i znanych marek na rynku konsumenckim, a wraz za tym, zwiększanie zakresu produkcji pokazują, jak dobrym wyborem była lokalizacja biznesu na Pomorzu Zachodnim. W sumie utworzą kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Coraz częściej dochodzą głosy od przedsiębiorców o braku pracowników, co przekłada się na pierwsze sygnały o rosnącym poziomie płac. Firmy coraz częściej kuszą potencjalnych pracowników świadczeniami socjalnymi, jak darmowe posiłki i dowóz do miejsca pracy.

Specjalna Strefa Włączenia

Województwo zachodniopomorskie, jako jedyne w kraju zdecydowało się na utworzenie Specjalnej Strefy Włączenia, mechanizmu wsparcia inwestorów lokujących się w najbiedniejszej części regionu. Olbrzymie zainteresowanie środkami z RPO spowodowało zwiększenie alokacji z 42 do blisko 65 mln zł, tak by dofinansowanie w pełni zaspokoiło potrzeby 15 przedsiębiorstw wyłonionych w konkursie.

Firmy początkowo deklarowały stworzenie ponad 400 miejsc pracy, ale w kilku złożonych projektach, już widać, że będzie ich więcej. To m.in. Ekomech (parkingi systemowe, Wałcz), Abek (chusteczki nawilżane, Drawsko Pomorskie), Winnica Turnau (linia produkcji wina musującego, Baniewice), BBC (wyroby stalowe, Mirosławiec), Stol-Trap (meble, Szczecinek), Lark Leisure Homes (domy mobilne, Darłowo).

„Na Pomorzu Zachodnim stawiamy na gospodarkę. Na jej bezpośrednie wsparcie przeznaczamy ponad 36% środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Różnicowanie planowanej pomocy w zależności od poziomu rozwoju poszczególnych obszarów województwa pozwala precyzyjniej interweniować. Specjalna Strefa Włączenia, to zdiagnozowany wcześniej obszar, gdzie o przedsiębiorczość najtrudniej i gdzie najważniejsze są trwałe miejsca pracy. Mając świadomość niejednorodnych potencjałów w regionie, przy ocenie tych projektów, kładliśmy nacisk najpierw na tworzenie miejsc pracy, a następnie na innowacyjność”, wyjaśnia marszałek Geblewicz.

Powierzchnie magazynowe

2016 r. był również przełomowym pod kątem inwestycji w przestrzenie magazynowe w regionie. Szczecin, który do tej pory był określany, jako rynek perspektywiczny, stał się jednym z wiodących w Polsce.

Wg raportów: JLL i portalu: magazyny.pl, w III kw. ub. roku, pod względem wynajętej przestrzeni magazynowej Pomorze Zachodnie wyprzedzały tylko Warszawa i Śląsk.

 Analizy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, potwierdzają, że tzw. popyt netto na magazyny w regionie, przewyższał poziom w Trójmieście czy na Dolnym Śląsku. Co równie ważne, w Szczecinie i okolicach właściwie nie ma pustostanów. Magazyny są zapełniane jeszcze przed ukończeniem inwestycji lub tuż po ich oddaniu do użytku.

Nauka i biznes

Marszałek Olgierd  Geblewicz
Zbliżenie biznesu i nauki, to jedno z największych wyzwań nie tylko dla zachodniopomorskiej gospodarki, ale i dla całej Europy. Uruchomione środki na tzw. małe projekty „B+R”, pozwoliły, jak na razie, wesprzeć 16 beneficjentów, umożliwiając im zakup usług badawczo-rozwojowych, prowadzących do opracowania nowego lub ulepszonego produktu czy usługi. Efekty - to prace nad mieszankami nawozów popiołowych, automatyzacja produkcji okładów borowinowych, czy badania nad opracowaniem dokumentacji budowy nośnej maszyny do produkcji lodów. To przykłady małych projektów. Kolejne przyniesie zapewne, ogłoszony przed dwoma tygodniami konkurs, który w puli ma 52 mln zł. Po te pieniądze będą mogły sięgnąć m.in. producenci konstrukcji wodnych i lądowych, zaawansowanych wyrobów meblarskich, opakowań przyjaznych środowisku, a także takie branże jak inżynieria chemiczna i materiałowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka oraz IT.

„Łączenie nauki z biznesem stanowi jeden z filarów rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego. Obie sfery się przenikają, żyją w symbiozie. Opracowania naukowe i badania nad nowymi technologiami stanowią bodziec dla założenia biznesu czy rozbudowy przedsiębiorstw, które dzięki współpracy ze światem nauki znajdują nowe rynki zbytu, wychodzą naprzeciw potrzebom swoich klientów i stają się bardziej konkurencyjne. Jednym słowem, małe projekty - wielkie możliwości”, uważa marszałek Geblewicz.

Zbliżenie nauki i biznesu promuje również zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Organizowane przez COIE spotkania w ramach cyklu „Skok po innowacyjność”, zgromadziły już ponad 300 przedsiębiorców i naukowców. Rezultat, to szereg zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Szczególnym zainteresowaniem biznesu cieszą się naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa współpracowały m.in. firmy z Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Projekty badawcze wspólnie z zachodniopomorskimi przedsiębiorcami prowadzą m.in. mechanicy, mechatronicy i elektroenergetycy.

Najlepsza Obsługa Inwestorów w Polsce, atrakcyjne Pomorze Zachodnie

Rok 2016 potwierdził profesjonalizm pracowników zachodniopomorskiego COIE. Jednostka została certyfikowana przez PAIiZ, jako najlepsza w Polsce pod względem obsługi inwestorów. Dodatkowo, w prestiżowym raporcie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera po raz kolejny wysoko oceniono potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego, czyli szanse regionu na przyciąganie dużych inwestorów. Pod kątem atrakcyjności dla inwestycji o charakterze przemysłowym Pomorze Zachodnie lokuje się tuż za podium zajmowanym przez regiony o najbogatszych tradycjach przemysłowych. Za nami uplasowało się m.in. Małopolskie a daleko w tyle są m.in. Wielkopolska, Pomorskie czy Mazowieckie.

Nagrody dla regionalnej gospodarki
Region zachodniopomorski uznano także za ponadprzeciętny pod względem atrakcyjności dla firm wpisujących się w działalność wysokich technologii (high-tech.).

„Drogę można zbudować, media doprowadzić, ale to wiarygodność drugiego człowieka przekonuje najlepiej. Jak sprawna jest nasza obsługa inwestycyjna, widzimy m.in. po historycznie najniższym bezrobociu notowanym w województwie zachodniopomorskim. To również inwestycje takich gigantów handlu internetowego jak Zalando czy Amazon, ale i wielu mniejszych w całym regionie. Budowane latami zaufanie procentuje”, podkreślał Olgierd Geblewicz.

W mijającym roku zachodniopomorskie COIE w ciągu trzech kwartałów odpowiedziało na ponad 116 zapytań inwestorów. W całym 2015 było ich 99, a w 2014 – 79.

To bardzo dobra prognoza na 2017 rok, szczególnie w kontekście wymienionych już wskaźników. W myśl zasady, że duże marki przyciągają kolejne można się, więc spodziewać kolejnych inwestycji i miejsc pracy.

Opr. na podstawie informacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego
z 5 stycznia 2017r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz