wtorek, 19 lutego 2013

Комментаторы из Усадьба Урсы


C радостью отметить Ваш визит в мой блог. Я с интересом читала ваши комментарии, полемизирующие с текстом опубликованной статьи Михаилa Хазинa о президенте  Путинe. Эти комментарии расширяют мои знания о России, её президенте и о взглядах российской общественности.
Спасибо также Yennefer за продвижение моего блога в России и презентацию некоторых из моих статей.

Сердечно приветствую!
Зофья Бомбчинская-Елёнек

Drodzy Rosjanie z forum portalu Усадьба Урсы.
Z radością odnotowuję Wasze wizyty w moim blogu. Z zaciekawieniem czytałam Wasze komentarze, polemizujące z tekstem prezentowanego artykułu Michaiła Chazina o prezydencie Putinie.Te komentarze poszerzają moją wiedzę o Rosji, jej prezydencie i poglądach rosyjskiego społeczeństwa.
Dziękuję też  Yennifer za promocję mego blogu w Rosji i prezentowanie niektórych z moich artykułów.

Serdecznie pozdrawiam.
Red. Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz