piątek, 26 maja 2017

W Szczecinie o europejskiej żegludze śródlądowejGOSPODARKA MORSKA
 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
Wstąpienie, we wrześniu 2016r., Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście do Europejskiej Federacji Portów Żeglugi Śródlądowej (EFIP - The European Federation of Inland Ports) zaowocowało pod koniec ubiegłego miesiąca (27-28 kwietnia) posiedzeniem Komitetu Wykonawczego EFIP w Szczecinie. Obradom przewodniczyli: Roland Hörner (prezes EFIP) i Alexander van den Bosch (dyrektor EFIP). W spotkaniu wzięło udział ponad 30 reprezentantów portów ze Szczecina i Świnoujścia oraz Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii, Francji oraz Austrii i Słowacji oraz przedstawiciele polskiego ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Tematem, szczecińskiej, interaktywnej, otwartej sesji EFIP było "Odblokowanie potencjału gospodarczego Odry". Zespół portowy Szczecin-Świnoujście jest jedynym portem morskim w Polsce mającym realne połączenie ze śródlądowymi drogami wodnymi i jednym z największych tego typu kompleksów w rejonie Morza Bałtyckiego. W ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) ma dostęp do dobrze rozwiniętego systemu transportu lądowego.

Na zgłoszony problem spojrzano z trzech perspektyw: europejskiej, krajowej i obu portów Pomorza Zachodniego.  

Członkowie EFIP omawiali różne kwestie polityczne, takie jak finansowanie przez CEF kluczowych inwestycji infrastruktury portowej, prawodawstwo UE dotyczące transportu kombinowanego, morskie przemysły off short związane z portami, gromadzenie danych w portach śródlądowych itp. Szczególną uwagę poświęcono digitalizacji na wodach śródlądowych.

Sesję otworzył Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podkreślił znaczenie współpracy z członkami EFIP w zakresie wymogów legislacyjnych dot. rozwoju dróg wodnych śródlądowych. Podkreślił również, że „włączenie rzeki Odry do sieci TEN-T jest kolejnym krokiem”.  Minister Materna nie ukrywał, że żegluga śródlądowa w Polsce jest zaniedbana i wymaga szeregu działań naprawczych. Temu celowi ma służyć m.in. przyjęta przez Polskę konwencja AGN. Zaapelował o współpracę i pomoc przy tworzeniu ustawy o portach śródlądowych.

Marta Wolska (przedstawicielka DG MOVE KE ds. żeglugi śródlądowej i portów), patrząc się na problemy Odry z perspektywy europejskiej, podkreśliła, że program „Odrzańska Droga Wodna” ma duże znaczenie​ dla europejskiej żeglugi śródlądowej a "zrównoważony rozwój europejskiej sieci lądowych dróg wodnych stanowi istotny krok w ramach polityki transportowej UE".

Krajową, perspektywę i plany rozwoju wodnych dróg śródlądowych zaprezentowała Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej resortu gospodarki morskiej. W swoim wystąpieniu zaprezentowała rządową wizję rozwoju do 2030 r. omawiając programy, planowane projekty i wąskie gardła, które mają zostać zlikwidowane.

Natomiast Zbigniew Antonowicz (przewodniczący Stowarzyszenia „Odrą w Świat”) oraz Rafał Czyżyk (wiceprezes „Stowarzyszenia Odrą w Świat” i doradca Rady Interesantów Portów) omówili potencjalny popyt na żeglugę śródlądową z wykorzystaniem zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Podczas prezentacji podkreślali, że "wszystkie zaangażowane strony rząd i władze lokalne społeczność biznesowa i organizacje pozarządowe muszą przedstawić jedno stanowisko w sprawie restauracji Odry".

Wszystkie te trzy perspektywy: europejska, krajowa i lokalna, portowa stały się kanwą ogólnej dyskusji, w której członkowie EFIP zastanawiali się nad rozwoju żeglugi odrzańskiej i możliwościami nawodnienia koryta Odry. "Podczas naszych wizyt w porcie doświadczyliśmy w praktyce ogromnego potencjału ekonomicznego transportu kombinowanego i żeglugi śródlądowej, zwłaszcza przejścia drogi wodnej E-30 w porcie Szczecin-Świnoujście”, mówił podczas podsumowania obrad Roland Hörner, prezes EFIP.  „ Nadto uważam, że Odrzańskiej Drogi Wodnej nadal brakuje w europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych TEN-T. W związku z tym nie możemy się doczekać wzmocnienia naszej współpracy, bowiem EFIP zapewnia właściwą platformę wymiany doświadczeń w zakresie radzenia sobie z wyzwaniem, jakim jest stworzenie międzynarodowej zdolności żeglugowej.

"Czujemy się zaszczyceni, że jako jedyny polski członek EFIP, mogliśmy przyjąć u siebie Komitet Wykonawczy. EFIP jest dla nas ważnym partnerem na szczeblu unijnym i cieszę się, że udało nam się podzielić swoimi ambicjami i wyzwaniami w zakresie dalszego rozwoju powiązań lądowych i wodnych z kluczowymi europejskimi portami śródlądowymi”, uważa Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ. 

EFIP istnieje od 1994 roku. Zrzesza ponad 200 portów śródlądowych z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Ukrainy. Posiada status obserwatora w Serbii. Reprezentuje interesy portów śródlądowych w Europie, podkreślając i wspierając ich rolę w otoczeniu gospodarczym i biznesowym. Przynależność do tej organizacji ułatwia bieżący monitoring europejskich trendów w zakresie żeglugi śródlądowej, w tym decyzji dotyczących transportu śródlądowego podejmowanych w strukturach europejskich. Organizacja ma za zadanie promowanie roli europejskich portów śródlądowych, jako rzeczywistych punktów węzłowych w łańcuchach transportowo-logistycznych, łączących porty śródlądowe z transportem kolejowym, drogowym i morskim.
Opublikowano  
"Namiary na morze i handel"
Nr 9/2017, maj, str. 23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz